Zwoje wspólczulne glowowe

Zwoje współczulne głowowe, będące w ścisłym związku z ukł. podkręgowym szyjnym, występują w liczbie czterech. Są to: – zwój rzęskowy (gn. ciliare),-zwój klinowo-podniebienny (gn. sphenopalatinum),-zwój uszny(gn. oticum) i – zwój podżuchwowy(gn. submandibulare). Zwój rzęskowy (gn. ciliare) jest drobnym zwojem, położonym w obrębie oczodołu w bezpośrednim sąsiedztwie n. wzrokowego. Jak zaznaczyłem poprzednio, omawiany zwój stanowi pewnego rodzaju zakończenie pnia współczulnego w kierunku głowowym. Dochodzą doń trzy gałązki, zwane-korzonkami(radices), zapewniające łączność zwoju z pozostałym ukł. nerwowym. Tymi gałązkami są: – korzonek ruchowy(radix motoria), odchodzący od n. okoruchowego (n. III),-korzonek czuciowy(radix sensitiraj, dostarczający zwojowi włókien czuciowych od n. ocznego (1 IV) i wreszcie korzonek współczulny (radix sympathica), który jest gałązką zwoju szyjnego przedniego, a dostaje się do zwoju rzęskowego za pośrednictwem splotu szyjno-tętniczego. [hasła pokrewne: badanie urodynamiczne cena, talasemia objawy, imikwimod ]

Powiązane tematy z artykułem: badanie urodynamiczne cena imikwimod talasemia objawy