Zwój uszny umieszczony u podstawy czaszki

Niektóre dane przemawiają za tym, że zwój klinowo-podniebienny zawiaduje głownie funkcjami wydzielniczymi błony śluzowej jamy nosowej. Zwój uszny umieszczony u podstawy czaszki, w pobliżu otworu poszarpanego przedniego, otrzymuje gałązkę, odchodzącą od n. żuchwowego i od n. językowo-gardłowego (n. IX) za pośrednictwem n. skalistego powierzchowchownego mniejszego (n. petrosus superfic. minor), a ponadto drobną gałązkę współczulną od splotu szyj no tętniczego, reprezentowaną przez – n. skalisty głęboki mniejszy (n. petrosus prof. minor). Gałązki odchodzące od zwoju usznego udają się glównie do naczyń twarzy (vasoconstrictio I) i do przyusznicy (włókna naczynio-ruchowe, a być może i wydzielnicze) (. Zwój podżuchwowy (gn. eubmandibulare) może być uważany za pewnego rodzaju pochodną obwodową zwoju usznego. Leży on pod ślinianką pod- żuchwową i otrzymuje jako gałązki doprowadzające –gałązki podżuchwowe(rr. submandibularee) od n. językowego (n. V) oraz –gałązkę współczulną (r. syrnpathicus), która poprzez splot szyjno-tętniczy doprowadza do zwoju włókna naczynioruchowe i włókna odchodzące od zwoju szyjnego przedniego (gn. cerricale ant. ), wpływające na skład wydzieliny ślinianki. [więcej w: talasemia objawy, imikwimod wrocław, imikwimod ]

Powiązane tematy z artykułem: imikwimod rektoskopia czy boli talasemia objawy