Zwój trzewny

Splot ten pozostaje w związku zarówno ze –splotem aortowym (plexus aorticus), jak i ze splotami otaczającymi gałęzie t. trzewnej, tj. ze –splotem śledzionowym(plexus lienalie), – splotem żołądkowym (plexus gastricus) i – splotem wątrobnym (plexu hepaticus) . Zwój trzewny jest połączony z pniem współczulnym za pośrednictwem dwóch ważnych nerwów. Są to: -trzewny większy (n. splanchnicus major) i- n. trzewny mniejszy . N. trzewny większy odchodzi od VI i dalszych zwojów podkręgowych piersiowych (granica tylna waha się w szerokich granicach u poszczególnych ssaków i odpowiada u Hominidae X zwojowi, a u Equidae zwojowi XV lub XVI) licznymi gałązkami, które niebawem łączą się w pień wspólny, ciągnący się w klatce piersiowej pod opłucną. Z kolei 11. trzewny przebija przeponę i wreszcie kończy się w zwoju trzewnym. Za pewnego rodzaju przedłużenie n. trzewnego większego należy uważać wymienione powyżej sploty, udające się do trzew jamy brzusznej, a więc do żołądka, do jelit (aż po okrężnicę l), do wątroby, trzustki, śledziony, do nerek i do nadnerczy. Jeżeli chodzi o przewód żołądkowo-jelitowy, to włókna tych splotów kończą się w – splocie mięśniówkowym Auerbacha (plexus myentericus Auerbachi), umieszczonym w ścianie mięsnej. jelita. [przypisy: hartmann opatrunki, riwaroksaban, program simontona ]

Powiązane tematy z artykułem: hartmann opatrunki program simontona riwaroksaban