Znajomosc budowy i zachowania sie rdzenia

Wszystko to razem biorąc zdradza wyraźny wpływ -sympatykotonii-, czyli zwyżki napięcia . układu współczulnego, z czego wynika, że stany pobudzenia kory mózgowej mogą być przekazywane układowi nerwowemu trzewnemu, a za pośrednictwem jego i tkankom ciała. Znajomość budowy i zachowania się rdzenia i ukł. współczulnego wyjaśnia wiele, lecz nie jest w stanie wytłumaczyć wszystkiego. Otóż, ażeby ująć w pełni wiele zjawisk fizjologicznych należy uwzględnić jeszcze tzw. –ukIad przywspółczuIny (parasympatyczny), któremu pragnę obecnie poświęcić nieco uwagi. Układ przywspółczulny. Układ przywspółczulny (parasympathicus) jest jednostką ukł. nerwowego, wyosobnioną przez fizjologów, która pomimo bardzo realnych podstaw nie posiada pod względem morfologicznym wyraźnego oblicza. Wspomniana okoliczność oraz szereg innych powodów skłania mnie do omówienia tego układu w oddzielnym rozdziale, by móc dalej swobodnie manewrować pojęciami tutaj przedstawionymi. Pod nazwą układ przywspółczulny rozumiemy części ukł. mózgowo-rdzeniowego przeznaczone specjalnie do funkcji trzewnych i wykazujące pod względem czynnościowym wyraźną przeciwniczość (antagonizm) w stosunku do ukł. współczulnego. [hasła pokrewne: trzaskające biodro, zwapnienie nerek, miniimplanty ]

Powiązane tematy z artykułem: miniimplanty trzaskające biodro zwapnienie nerek