Wypada tutaj nadmienic, ze nadbudówka w stosunku do osrodka wspólczulnego rdzeniowego sa malo dotychczas zbadane

W każdym razie zmiany odżywcze tkanek, które stwierdzamy w niektórych przypadkach chorobowych (np. ulcus gastroduodenalis f), przemawiają na korzyść poglądu wymienionego autora. Wypada tutaj nadmienić, że nadbudówką w stosunku do ośrodka współczulnego rdzeniowego są mało dotychczas zbadane –ośrodki trzewne międzmózgowia(centra Jegetativa diencephalica), położone w okolicy podwzgórza (hypothalamus) (p. diencephalon Ii. Może być tutaj mowa o –ośrodku naczyniowym międzymózgowia, -ośrodku termoregulacyjnym,- ośrodku potowym, ośrodku przemiany węglowodanowej itd. W streszczeniu-ośrodek rdzeniowy współczulny stanowi skupienie wielu ośrodków wtórnych, zawiadujących różnorodnymi funkcjami trzewnymi, niewątpliwie drogą odruchów trzewnych. W istocie sprawa przedstawia się w ten sposób, że bodziec przechodzi z neuronów jądra współczulnego rdzenia na ich neuryty, które dołączają się następnie do neurytów jąder ruchowych słupa brzusznego i razem opuszczają rdzeń pod postacią korzonka brzusznego (. Wspólny ich przebieg nie trwa jednak długo, albowiem wiązka neurytów współczulnych odłącza się niebawem od korzonka brzusznego, tworząc – gałązkęłączącąbiałą(ramus communicans albue), kończącą się w odpowiednim zwoju współczulnym podkręgowym. W zwoju tym neuryty mogą się zachowywać dwojako. [więcej w: kwasowa erozja szkliwa, badanie urodynamiczne cena, tikagrelor ]

Powiązane tematy z artykułem: badanie urodynamiczne cena kwasowa erozja szkliwa tikagrelor