Watroba

Wątroba Wątroba odgrywa dużą rolę w patogenezie wstrząsu anafilaktycznego:. Doświadczenia wykazały, że usunięcie wątroby zapobiega. powstaniu wstrząsu. Usunięcie natomiast jelit żołądka, trzustki, a nawet wszystkich trzew z pozostawieniem w jamie brzusznej tylko wątroby nie zapobiega wstrząsowi u uczulonych zwierząt. Dotyczy to szczególnie psów, u których wątroba posiada zasadnicze znaczenie Psy reagują wstrząsem, jeżeli wykonamy u nich przetokę co znaczy odprowadzimy krew z żyły bramnej do -żyły przez co ominiemy wątrobę. Jeżeli natomiast wykonamy odwróconą przetokę Eka, to jest odprowadzimy krew z żyły próżnej do żyły bramnej, to wstrząs powstanie i nawet znacznie silniejszy. Siła wstrząsu zależy od ilości doprowadzonego białka do wątroby, to znaczy, że im więcej białka przejdzie przez wątrobę, tym silniejszy będzie wstrząs. Na podstawie tych doświadczeń niektórzy badacze doszli do wniosku, że wątroba wydziela podczas wstrząsu specjalne ciało, które rozszerza naczynia krążenia dużego i wywołuje skurcz mięsni macicy, jelit, pęcherza. Prócz tego – według niektórych autorów -:- wątroba wydziela znaczną ilość anty trombiny, dzięki czemu krew we wstrząsie anafilaktycznym jest znacznie mniej krzepliwa lub nie krzepnie wcale. [więcej w: program simontona, badanie ige cena, szczepionka błonica tężec krztusiec ]

Powiązane tematy z artykułem: badanie ige cena program simontona szczepionka błonica tężec krztusiec