tetnice

Obydwie te tętnice, dostawszy się na k. śródstopia ałożoną, przyjmują nazwę – t. śródstopowej powierzchownej przyśrodkowej albo też bocznej (a. metatarsea plant. superfic. med. reBp. lat. ), tworzące – t t. palcowe podeszwowe właściwe (aa. digit. plant. propriae), służące do. unaczynienia racic i kk. racicznych. T. podkolanowa (a. poplitea) jest dalszym ciągiem t. udowej. Po przedostaniu się do dołu podkolanowego (foesa poplitea) poprzez rozwór przywodzicieli (hiatus adduotorius) dzieli się ona tutaj na dwie gałęzie końcowe. Są to: t. piszczelowa przednia (a. tibialis ant. ) i t. piszczelowa tylna (a. tibialis post. ). a) -T. piszczelowa przednia(a. tibialis ant. ) ciągnie się wśród umięśnienia wyprostnego goleni, oddając po •drodze szereg – głł. mięśniowych (rr. musculares), a następnie wkracza na powierzchnię grzbietową stępu, przyjmując nazwę – t. grzbietowejstoPy (a. dorsalis pedis). [przypisy: accu chek active instrukcja, flebolity, pytania na rozmowe kwalifikacyjna ]

Powiązane tematy z artykułem: accu chek active instrukcja flebolity pytania na rozmowe kwalifikacyjna