Tetnica podeszwowa przysrodkowa

Jest ona silnie rozwinięta jedynie u Hominidae, a częściowo i u Equidae, natomiast u pozostałych ssaków jest zdystansowana przez t. dostopową (a. saphena). b) T. piszczelowa tylna (a. tibialis post. ) po oddaniu niewielkiej – t. strzałkowej(a. peronea) ciągnie się wzdłuż powierzchni tylnej goleni, wysyłając po drodze szereg – głł. mięśniowych (rr. musculares) i wreszcie po osiągnięciu stopy przedostaje się na jej powierzchnię podeszwową. Tutaj dzieli się ona u Hominidae na dwie gałęzie zakończeniowe : – t. podeszwową boczną (a. plantarie lat. ) i . znacznie cieńszą – t. podeszwową przyśrodkową (a. plantarie med. ), Pierwsza z nich, tj. – t. podeszwowa boczna, kieruje się w stronę śródstopia i zespala się z t. śródstopową przeszywającą (od a. dorsalis pedis), tworząc – łuk podeszwowy bliższy(arcus plantaria prox. ) od którego odchodzą – t t. śródstopowe podeszwowe(aa. metatarsales plant. ), kończące się tt. Palcowymi wspólnymi(aa. digit. comm. ), Każda z tych ostatnich dzieli się na dwie t t. palcowe podeszwowe(aa. digitales plantares), unaczyniające sąsiadujące powierzchnie palcowo – T. podeszwowa przyśrodkowa (a. plantarie med. ) po odejściu od pnia macierzystego rozgałęzia się niebawem na szereg drobnych tętniczek, unaczyniających głównie okolicę stępu. [podobne: przeglądarka skierowań do sanatorium, pytania na rozmowe kwalifikacyjna, salubris bielawa ]

Powiązane tematy z artykułem: przeglądarka skierowań do sanatorium pytania na rozmowe kwalifikacyjna salubris bielawa