Skurcze miesni gladkich zmniejsza atropina

Skurcze mięśni gładkich zmniejsza atropina, ale tylko na tym odcinku mechanizmu skurczowego, który jest związany z czynnością i podrażnieniem nerwu błędnego, i dlatego można nią zniweczyć działanie antygenu, na mięśniówkę oskrzeli, jeśli antygen podaje się w dawkach małych. Antygen stosowany w dużych dawkach nie podlega działaniu atropiny i wtedy atropina nie znosi skurczu mięśni gładkich oskrzeli, gdyż duża ilość antygenu wpływa bezpośrednio na mięśniówkę gładką oskrzeli, powodując jej skurcz. Zaburzenia w czynności płuc można wykazać także na wyosobnionych płucach, w których brak już wpływów z ośrodkowego układu nerwowego, zjawiska zaś skurczu oskrzeli po podaniu antygenu występują w całej pełni. Zmiany płucne we wstrząsie anafilaktycznym powstają przede wszystkim u świnek morskich, u których jest silnie, rozwinięta mięśniówka oskrzeli. U królików natomiast na plan pierwszy wysuwa się skurcz naczyń płucnych, duszność zaś u nich jest wynikiem niewydolności krążenia lub zaburzeń, w ośrodkowym układzie nerwowym. Czytaj dalej Skurcze miesni gladkich zmniejsza atropina

kora mózgowa

Znając znaczenie czynnościowe ukl. współczulnego oraz jego związki, narzuca się obecnie pytanie: czy stany świadomości, których siedliskiem jest kora mózgowa, mogą posiadać jakikolwiek wpływ na układ nerwowy trzewny, przynajmniej u Hominidae, u których rozrost kory mózgowej jest największy? Ażeby odpowiedzieć na to pytanie, zanalizujmy objawy, towarzyszące jakiemukolwiek stanowi psychicznemu. Za przykład weźmy uczucie lęku. Oczywiście, że mogą być w tym kierunku różne odchylenia, najczęściej jednak obraz, jaki zobaczymy, zarysuje się nam w sposób następujący. Otóż stwierdzimy-rozszerzenie źrenic (mydriasis/), wytrzeszcz oczu (exophthalmusf), przyśpieszenie rytmu serca, pocenie się (perspiratiol), uniesienie włosów (piloarrectio), zblednięcie (v asocontrictio peripherical), czemu towarzyszy zwyżka ciśnienia krwi, zwyżka napięcia mięśniowego oraz glikogenoliza, a więc objawy, które możemy przypisać wydzielaniu do krwi adrenaliny przez pobudzone nadnercza. Czytaj dalej kora mózgowa

Objawy tego rodzaju

Na zakończenie kilka słów w sprawie tzw. – odruchów trzewno-somatyczno-czuciowych, których najbardziej znanym objawem jest występowanie tzw. – pól skórnych Heada. Otóż -polemskórnymHeada nazywamy obszar skórny, wykazujący nadmierną wrażliwość spowodowaną sprawą chorobową, toczącą się w obrębie trzew. A więc np. Czytaj dalej Objawy tego rodzaju

Znajomosc budowy i zachowania sie rdzenia

Wszystko to razem biorąc zdradza wyraźny wpływ -sympatykotonii-, czyli zwyżki napięcia . układu współczulnego, z czego wynika, że stany pobudzenia kory mózgowej mogą być przekazywane układowi nerwowemu trzewnemu, a za pośrednictwem jego i tkankom ciała. Znajomość budowy i zachowania się rdzenia i ukł. współczulnego wyjaśnia wiele, lecz nie jest w stanie wytłumaczyć wszystkiego. Otóż, ażeby ująć w pełni wiele zjawisk fizjologicznych należy uwzględnić jeszcze tzw. Czytaj dalej Znajomosc budowy i zachowania sie rdzenia

galezie koncowe

Siłą rzeczy zachowanie się t. piszczelowej tylnej musi przedstawiać się odmiennie u Equidae. U Equidae t. piszczelowa tylna po przedostaniu się na powierzchnię podeszwową stępu dzieli się na dwie, symetrycznie położone, gałęzie końcowe: – t. podeszwową przyśrodkową (a. Czytaj dalej galezie koncowe

Prednizon, azatiopryna i N-acetylocysteina na włóknienie płuc

Kombinacja prednizonu, azatiopryny i N-acetylocysteiny (NAC) była szeroko stosowana jako leczenie idiopatycznego zwłóknienia płuc. Bezpieczeństwo i skuteczność tego schematu trzech leków jest nieznana. Metody
W tym randomizowanym, podwójnie ślepym, kontrolowanym placebo badaniu, przypisaliśmy pacjentom z idiopatycznym włóknieniem płuc, którzy mieli łagodne do umiarkowanego upośledzenie czynności płuc, do jednej z trzech grup – otrzymujących kombinację prednizon, azatioprynę i NAC (terapia skojarzona ), Sam NAC lub placebo – w stosunku 1: 1: 1. Pierwszorzędnym wynikiem była zmiana pomiarów podłużnych wymuszonej pojemności życiowej podczas 60-tygodniowego okresu leczenia. Czytaj dalej Prednizon, azatiopryna i N-acetylocysteina na włóknienie płuc

Naturalny przebieg niezniszczonych tętniczych tętniaków w kohorcie japońskiej AD 7

Ogólny wskaźnik pęknięcia tętniaków mózgu wynosił 0,95% rocznie. Jednak ten odsetek może być niedoszacowany z powodu możliwego błędu selekcji, ponieważ ocenzurowaliśmy dane, gdy pacjenci przeszli interwencję chirurgiczną, a niektórzy z tych pacjentów mogli być narażeni na zwiększone ryzyko pęknięcia. Jeśli chodzi o niezależne czynniki ryzyka pęknięcia, tętniaki o wielkości 7 mm lub większej wiązały się ze znacznie zwiększonym ryzykiem pęknięcia według naszej analizy wielu zmiennych; tętniaki dużych i olbrzymich były związane z bardzo wysokim ryzykiem pęknięcia. To odkrycie jest podobne do trendu w kierunku związku między wielkością i ryzykiem pęknięcia, które obserwowano w Międzynarodowym badaniu niezakłóconych tętniczych tętniaków wewnątrzczaszkowych (ISUIA) .5
Lokalizacja tętniaka jest również ważnym czynni- kiem ryzyka. Czytaj dalej Naturalny przebieg niezniszczonych tętniczych tętniaków w kohorcie japońskiej AD 7

Prednizon, azatiopryna i N-acetylocysteina na włóknienie płuc AD 4

Ustaliliśmy, że różnica 0,15 litra od różnicy w grupie przyjmującej placebo (tj. Spadek czynności płuc o 0,05 litra w stosunku do wartości wyjściowej) miałaby znaczenie kliniczne. Po uwzględnieniu potencjalnego przerywania i niedoskonałej zgodności 10 ustaliliśmy, że 130 pacjentów na grupę zapewni moc 90% na pierwszym etapie procedury testowej w większości scenariuszy.11 Docelowy rozmiar próbki miał zapewnić moc około 93 % do wykrycia znaczącej różnicy na dwustronnym poziomie 0,05 dla hipotetycznej różnicy 0,15 litra między grupami badanymi po 60 tygodniach. Wszystkie analizy oparte są na zasadzie zamiaru leczenia w oparciu o dane wszystkich pacjentów poddanych randomizacji. Czytaj dalej Prednizon, azatiopryna i N-acetylocysteina na włóknienie płuc AD 4