przyspieszenie ruchów robaczkowych

Otrzymuje on gałęzie od zwojów podkręgowych lędźwiowych, sam zaś unerwia okrężnicę, odbytnicę (wspólnie ze zwojem kreskowym przednim l), pęcherz moczowy i narządy płciowe, zaopatrując je głównie we włókna zwężające Do zwojów współczulnych obwodowych należy Podbrzuszny lub zwój miedniczny umieszczony w jamie miednicznej w sąsiedztwie odbytnicy, pęcherza moczowego i narządów płciowych wewnętrznych. Będzie o mm wzmianka przy omawianiu tzw. również zaliczyć -zwój hypogastricum s. pelvicum), Wspomniałem powyżej o tzw. odruchach trzewnych, mając wówczas na myśli jedynie – odruchy trzewno-trzewne. Czytaj dalej przyspieszenie ruchów robaczkowych

odcinek rdzenio-mózgowiowy

Ponieważ odcinek śródmózgowiowy i odcinek rdzenio-mózgowiowy ukł. przywspółczulnego będą omówione w opisie nerwów czaszkowych III, VII, IX i X, ogranicza się więc na tym miejscu tylko do podania wyjaśnień, dotyczących odcinka krzyżowego. Jak wspomniałem powyżej, ośrodkiem tego odcinka jest rdzeń krzyżowy na wysokości II – IV neuromerów krzyżowych (u Hominidae f), skąd włókna przywspółczulne podążają poprzez korzonki brzuszne i nerwy splotu krzyżowego, kończąc się w – zwoju miednicznym es= pelricum}. Należy dodać, że całokształt tych włókien, aczkolwiek nie wyróżnicowujący się w odrębny pień nerwowy, posiada nazwę – n. miednicznego (n. Czytaj dalej odcinek rdzenio-mózgowiowy

powierzchnie boczne

W opuszce można rozróżnić powierzchnię brzuszną, powierzchnie boczne i powierzchnię grzbietową. Na powierzchni brzusznej rzuca się w oczy przede wszystkim – szczelina pośrodkowa brzuszna(fissura med. rentr. ), będąca przedłużeniem równoimiennej bruzdy rdzenia, a kończąca się na przedzie u krawędzi tylnej mostu Varola. Po obu stronach tej bruzdy widnieje podłużne wzniesienie – piramida(pyramis) , wybitnie rozwinięta u Primates, a zwłaszcza u Hominidae. Czytaj dalej powierzchnie boczne

Naturalny przebieg niezniszczonych tętniczych tętniaków w kohorcie japońskiej AD 3

Rejestrowano charakterystykę kliniczną pacjenta, opis tętniaka i plan leczenia. Po dniu 0, dalsze dane dotyczące stanu klinicznego pacjenta rejestrowano za pomocą bezpośredniej rozmowy lub kontaktu telefonicznego po 3, 12 i 36 miesiącach oraz w wieku od 5 do 8 lat, jeśli dostępne były jakiekolwiek dane uzupełniające (szczegółowe informacje znajdują się w protokół). Dokładnie zanotowano wszelkie zmiany w stanie pacjenta, jakiejkolwiek interwencji w przypadku tętniaka i jakiekolwiek obrazowanie ośrodkowego układu nerwowego podczas okresu kontrolnego. Zbieranie danych dla każdego pacjenta zakończyło się, gdy pękł tętniak lub gdy pacjent zmarł lub nie można go było dalej śledzić. Czytaj dalej Naturalny przebieg niezniszczonych tętniczych tętniaków w kohorcie japońskiej AD 3

Naturalny przebieg niezniszczonych tętniczych tętniaków w kohorcie japońskiej AD 2

Celem badania było wyjaśnienie naturalnego przebiegu takich tętniaków i określenie konkretnych niezależnych czynników ryzyka pęknięcia. Metody
Pacjenci
Do badania włączono pacjentów ze świeżo zdiagnozowanymi, nieuszkodzonymi tętniakami mózgu, którzy odwiedzili jedno z ośrodków badawczych w okresie od stycznia 2001 r. Do kwietnia 2004 r. Pacjenci byli uprawnieni do rejestracji, jeśli mieli 20 lat lub więcej i mieli tętniaka, który był 3 mm lub więcej w największym wymiarze. Czytaj dalej Naturalny przebieg niezniszczonych tętniczych tętniaków w kohorcie japońskiej AD 2

Dziedziczne mutacje genów naprawczych DNA u mężczyzn z przerzutowym rakiem prostaty ad 6

W badaniu raka gruczołu nazębnego w Cancer Genome, w którym wzięło udział 499 mężczyzn, dla których dostępne były sekwencjonujące dane z całego zarodka, 23 mężczyzn (4,6%) miało mutacje w genach naprawy DNA (p <0,001 dla porównania z chorobą przerzutową) . Ponadto, 6 mężczyzn żyło w polimorfizmie BRCA2 K3326 *, C-końcowym skróconym wariancie, mało prawdopodobne, aby wiązało się to z predyspozycją do raka prostaty. [30] Należy zauważyć, że aby sprostać wymogom Atlas genomu raka, większość guzów miała wysoką charakterystyka ryzyka: 90% było stadium klinicznym T2c lub wyższym, a 91% raków miało wynik Gleasona wyższy niż 6, co znacznie przekracza około 30% raków z wynikiem Gleason wyższym niż 6, który odnotowano wśród mężczyzn, których rak zdiagnozowano przez badanie przesiewowe.31-33 Domniemane mutacje patogenetyczne w genach naprawy DNA zidentyfikowano u 2 z 45 mężczyzn (4%), którzy mieli raka z wynikiem Gleasona 6, u 9 z 249 mężczyzn (4%), którzy mieli raka z wynik Gleasona 7 i 12 z 205 mężczyzn (6%), którzy mieli raka z wynikiem Gleasona 8, 9 lub 10 (P = 0,37 dla trendu). Czterech spośród 162 mężczyzn (2%) z miejscowymi guzami o niskim i średnim stopniu ryzyka oraz 19 z 337 mężczyzn (6%) z miejscowymi nowotworami wysokiego ryzyka, zgodnie z klasyfikacją według kryteriów National Comprehensive Cancer Network, 34 miało DNA linii płciowej- naprawcze mutacje genów (Tabela 1). Szanse na mutacje genów naprawy DNA występujące u mężczyzn z przerzutowym rakiem prostaty różniły się istotnie w porównaniu z mężczyznami z miejscowymi guzami o niskim lub średnim stopniu ryzyka (iloraz szans, 5,3, 95% CI, 1,9 do 20,2; p <0,001). Czytaj dalej Dziedziczne mutacje genów naprawczych DNA u mężczyzn z przerzutowym rakiem prostaty ad 6

Rivaroxaban versus Enoxaparin for Thromboprophylaxis after Total Kolano Arthroplasty ad 7

Wszystkie rozpatrzone zdarzenia – pozytywne plamki, symptomatyczne zdarzenia i zgony – i wszystkie venogramy, które można było ocenić i które zostały uznane za wykazujące brak zakrzepicy żył głębokich, zostały rozważone, niezależnie od tego, czy miały miejsce poza zdefiniowanymi oknami czasowymi. Z ważone bezwzględne zmniejszenie ryzyka pierwotnego wyniku rywaroksabanu, w porównaniu z enoksaparyną, wynosiło 8,9% (95% CI, 5,6 do 12,2). Ponadto, gdy wszystkie oceny przeprowadzane przez badaczy, które można ocenić (w przypadku, gdy niemożliwe było dokonanie oceny przez centralny komitet orzekający), zostały również włączone do ważonej bezwzględnej redukcji ryzyka 8,1%, na korzyść rywaroksabanu (95% CI, 4,9%). do 11,2). Optymalny bezwzględny margines ryzyka dla badań niezgodności jest nadal przedmiotem dyskusji. Czytaj dalej Rivaroxaban versus Enoxaparin for Thromboprophylaxis after Total Kolano Arthroplasty ad 7

Rivaroxaban versus Enoxaparin for Thromboprophylaxis after Total Kolano Arthroplasty ad 6

Wskaźniki te są zgodne z odsetkami stwierdzonymi w podobnych badaniach10,11 Krwawienie zostało zdefiniowane w tej próbie jako krwawienie występujące po przyjęciu pierwszej oślepionej dawki badanego leku. W grupie rywaroksabanu uwzględniono krwawienie, które wystąpiło podczas lub krótko po operacji (1 duże krwawienie i 10 nietypowych krwawień), mimo że nie podawano rywaroksabanu. Ten projekt doprowadził do ostrożnego oszacowania częstości krwawień podczas stosowania rywaroksabanu. Podwyższenie poziomów aminotransferazy alaninowej i bilirubiny u mniej niż 2% pacjentów w obu grupach było przemijające i powróciło do normy w trakcie leczenia, jak stwierdzono w innych badaniach.6-8,12 Istnieje ryzyko ponownej aktywacji krzepnięcia po zaprzestaniu leczenia przeciwzakrzepowego, co może objawiać się wzrostem niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych.13 Takie zdarzenia (zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawał mięśnia sercowego, udar niedokrwienny lub niewyjaśniona śmierć) były szczególnie monitorowane i uznawane wynik bezpieczeństwa. Żadne nie wystąpiło po zaprzestaniu leczenia rywaroksabanem (siedem takich zdarzeń wystąpiło w grupie enoksaparyny). Czytaj dalej Rivaroxaban versus Enoxaparin for Thromboprophylaxis after Total Kolano Arthroplasty ad 6

Terminy przeglądu leków i problemy z bezpieczeństwem

Carpenter i in. (27 marca) raport, że nowe jednostki molekularne (NME) zatwierdzone w ciągu 2 miesięcy przed pierwszymi terminami przeglądu ustanowionymi na podstawie Ustawy o opłatach za leki na receptę (PDUFA) wykazały wyższy wskaźnik problemów bezpieczeństwa po wprowadzeniu na rynek – mierzony za pomocą bezpieczeństwa wypłaty, nowe ostrzeżenia o czarnych skrzynkach lub zaprzestanie podawania dawek – niż leki zatwierdzone w dowolnym innym czasie. Sugerują, że presja, by zareagować w wyznaczonym czasie, prowadzi do gorszych decyzji. Uważamy, że pytania, które podnoszą, są ważne i próbowali powtórzyć analizę wycofań opartych na bezpieczeństwie i nowych ostrzeżeń dotyczących czarnej skrzynki. Próbując powtórzyć analizę, korzystając z ich definicji, ale z danymi FDA (Food and Drug Administration), uzyskaliśmy różne liczby leków zatwierdzonych przed terminem, w porównaniu z zatwierdzonymi w innym czasie dla recenzji sklasyfikowanych jako priorytet w porównaniu do standardowych, dla stawki za wycofanie leku i ostrzeżenia przed czarną skrzynką. Czytaj dalej Terminy przeglądu leków i problemy z bezpieczeństwem