Rivaroxaban versus Enoxaparin for Thromboprophylaxis after Hip Arthroplasty cd

Dane zostały zebrane i przeanalizowane przez sponsorów badania, Bayer HealthCare i Johnson & Johnson. Wszyscy autorzy przyczynili się do napisania manuskryptu, mieli pełny dostęp do wszystkich danych i analiz oraz gwarantowali dokładność i kompletność zgłaszanych danych. Mierniki rezultatu
Wszystkie wyniki zostały ocenione przez niezależne centralne komitety orzekające, których członkowie nie byli świadomi zadań grupy badawczej pacjentów. Pierwszorzędowy wynik skuteczności był złożeniem jakiejkolwiek zakrzepicy żył głębokich, niezakaźliwej zatorowości płucnej lub zgonem z jakiejkolwiek przyczyny do 36 dni (zakres, 30 do 42). Głównym drugorzędowym wynikiem skuteczności była poważna żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, która została zdefiniowana jako złożenie bliższej zakrzepicy żył głębokich, nietłuszczowej zatorowości płucnej lub śmierci z żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Czytaj dalej Rivaroxaban versus Enoxaparin for Thromboprophylaxis after Hip Arthroplasty cd

Rivaroxaban versus Enoxaparin for Thromboprophylaxis after Total Kolano Arthroplasty ad 7

Wszystkie rozpatrzone zdarzenia – pozytywne plamki, symptomatyczne zdarzenia i zgony – i wszystkie venogramy, które można było ocenić i które zostały uznane za wykazujące brak zakrzepicy żył głębokich, zostały rozważone, niezależnie od tego, czy miały miejsce poza zdefiniowanymi oknami czasowymi. Z ważone bezwzględne zmniejszenie ryzyka pierwotnego wyniku rywaroksabanu, w porównaniu z enoksaparyną, wynosiło 8,9% (95% CI, 5,6 do 12,2). Ponadto, gdy wszystkie oceny przeprowadzane przez badaczy, które można ocenić (w przypadku, gdy niemożliwe było dokonanie oceny przez centralny komitet orzekający), zostały również włączone do ważonej bezwzględnej redukcji ryzyka 8,1%, na korzyść rywaroksabanu (95% CI, 4,9%). do 11,2). Optymalny bezwzględny margines ryzyka dla badań niezgodności jest nadal przedmiotem dyskusji. Czytaj dalej Rivaroxaban versus Enoxaparin for Thromboprophylaxis after Total Kolano Arthroplasty ad 7

Hantavirus Pulmonary Syndrome: opis kliniczny 17 pacjentów z nowo rozpoznaną chorobą cd

Stężenie kreatyniny w surowicy wynosiło 1,1 mg na decylitr (100 .mol na litr), poziom azotu mocznikowego we krwi wynosił 9 mg na decylitr (3,2 mmol na litr), poziom albuminy w surowicy wynosił 4,8 mg na decylitr, a poziom dehydrogenazy mleczanowej w surowicy był 195 IU na litr (zakres normalny, od 100 do 190). Analiza moczu nie wykazała obecności białka ani krwi. Wysycenie tlenem, określone za pomocą pulsoksymetrii, wynosiło 91 procent, podczas gdy pacjent oddychał powietrzem w pomieszczeniu, a radiogram klatki piersiowej był prawidłowy. Pacjentów leczono erytromycyną, amantadyną i acetaminofenem, a następnie wyrzucano. Ryc. Czytaj dalej Hantavirus Pulmonary Syndrome: opis kliniczny 17 pacjentów z nowo rozpoznaną chorobą cd