Watroba

Wątroba Wątroba odgrywa dużą rolę w patogenezie wstrząsu anafilaktycznego:. Doświadczenia wykazały, że usunięcie wątroby zapobiega. powstaniu wstrząsu. Usunięcie natomiast jelit żołądka, trzustki, a nawet wszystkich trzew z pozostawieniem w jamie brzusznej tylko wątroby nie zapobiega wstrząsowi u uczulonych zwierząt. Dotyczy to szczególnie psów, u których wątroba posiada zasadnicze znaczenie Psy reagują wstrząsem, jeżeli wykonamy u nich przetokę co znaczy odprowadzimy krew z żyły bramnej do -żyły przez co ominiemy wątrobę. Czytaj dalej Watroba

Zwoje wspólczulne szyjne

Zwoje współczulne szyjne wysyłają liczne gałązki nerwowe do szeregu narządów. Wykaz ich jest następujący: 1) – gałązki sercowe (rami oardiaci), udające się do splotu sercowego (plexus cardiacus) i przewodzące wpływ hamujący ośrodka sercowego rdzenia (p. wyżej) na węzeł zatokowy; 2) – gałązki oskrzelowe (rami bronchialee), których podrażnienie powoduje powiększenie światła oskrzeli; 3) – gałązka kręgowa (ramus rertebralis), towarzysząca t, kręgowej i udająca się do opon mózgowych, gdzie może powodować- zwężanie naczyń krwionośnych (bóle głowy, migrena); 4) – gałązka tarczycowa (r. thyreoideus), za której pośrednictwem ulega wzmożeniu czynność wydzielnicza tarczycy i wreszcie 5) – gałązka szyjno-tętnicza (r. caroticus). Czytaj dalej Zwoje wspólczulne szyjne

Zwój trzewny

Splot ten pozostaje w związku zarówno ze –splotem aortowym (plexus aorticus), jak i ze splotami otaczającymi gałęzie t. trzewnej, tj. ze –splotem śledzionowym(plexus lienalie), – splotem żołądkowym (plexus gastricus) i – splotem wątrobnym (plexu hepaticus) . Zwój trzewny jest połączony z pniem współczulnym za pośrednictwem dwóch ważnych nerwów. Są to: -trzewny większy (n. Czytaj dalej Zwój trzewny

MÓZGOWIE

MÓZGOWIE (encephalon). Mózgowie stanowi pewnego rodzaju. nadbudówkę rdzenia, która rozwinęła się głównie pod wpływem telereceptorów i licznych kontaktoreceptorów, umieszczonych w odcinku głowowym tułowia. Wiele okoliczności złożyło się na to, że mózgowie cechuje duża zawiłość budowy, w którą jednak łatwo jest wniknąć po sprowadzeniu stosunków występujących u osobnika dorosłego do stanu rzeczy, jaki istnieje we wczesnych okresach rozwoju. Należy tutaj przypomnieć o tym, że w skład mózgowia pierwotnego wchodzi pięć pęcherzyków mózgowych, ułożonych jeden za drugim w porządku następującym : e) kresomózgowie (telencephalon) d) międzymózgowie (diencephalon) c) śródmózgowie (mesencephalon) b) tyłomózgowie (metencephalon) a) rdzeniomózgowie (myelencephalon ) Analizę ukształtowania poszczególnych pęcherzyków mózgowiowych u ssaka dorosłego rozpoczniemy od zapoznania się z budową – rdzeniomózgowia(myeleTlrcephalon), gdyż ten odcinek mózgowia znajduje się w przedłużeniu rdzenia kręgowego i wykazuje pewne do niego podobieństwo. Czytaj dalej MÓZGOWIE

sródstopie

Po wysłaniu wymienionych bocznic sł. podeszwowa kieruje się dalej na śródstopie, dzieląc się wreszcie. na trzy – t t. śródstopowe podeszwowe powierzchowne (aa. metatarseae plantares superfic. Czytaj dalej sródstopie

Prednizon, azatiopryna i N-acetylocysteina na włóknienie płuc

Kombinacja prednizonu, azatiopryny i N-acetylocysteiny (NAC) była szeroko stosowana jako leczenie idiopatycznego zwłóknienia płuc. Bezpieczeństwo i skuteczność tego schematu trzech leków jest nieznana. Metody
W tym randomizowanym, podwójnie ślepym, kontrolowanym placebo badaniu, przypisaliśmy pacjentom z idiopatycznym włóknieniem płuc, którzy mieli łagodne do umiarkowanego upośledzenie czynności płuc, do jednej z trzech grup – otrzymujących kombinację prednizon, azatioprynę i NAC (terapia skojarzona ), Sam NAC lub placebo – w stosunku 1: 1: 1. Pierwszorzędnym wynikiem była zmiana pomiarów podłużnych wymuszonej pojemności życiowej podczas 60-tygodniowego okresu leczenia. Czytaj dalej Prednizon, azatiopryna i N-acetylocysteina na włóknienie płuc

Naturalny przebieg niezniszczonych tętniczych tętniaków w kohorcie japońskiej AD 6

Czynniki ryzyka związane z pęknięciem tętniczych tętniaków. Wielowymiarowy model proporcjonalnego hazardu Coxa wykazał, że rozmiar zmiany, specyficzna lokalizacja oraz obecność lub brak córki-córki były istotnymi niezależnymi czynnikami mającymi wpływ na ryzyko pęknięcia, z wyraźną warstwą ryzyka zgodnie z te czynniki (rys. 2A i 2B). W porównaniu z tętniakami o wielkości od 3 do 4 mm w największym wymiarze, tętniaki o wielkości od 5 do 6 mm nie wiązały się ze znacznie zwiększonym ryzykiem pęknięcia, ale ryzyko pęknięcia było istotnie większe w przypadku wszystkich tętniaków o średnicy 7 mm lub większych . Czytaj dalej Naturalny przebieg niezniszczonych tętniczych tętniaków w kohorcie japońskiej AD 6

Prednizon, azatiopryna i N-acetylocysteina na włóknienie płuc AD 5

NHLBI polecił badaczom natychmiastowe zaprzestanie stosowania schematu trzech leków. Dane z trwającego badania pacjentów w grupach wyłącznie NAC i grup placebo nie zostały tutaj opisane. Charakterystyki poziomu bazowego
Rekrutacja i wyniki. DLCO oznacza zdolność dyfundowania tlenku węgla, wymuszoną pojemność życiową FVC, idiopatyczne zwłóknienie płuc IPF i NAC-acetylocysteinę. Czytaj dalej Prednizon, azatiopryna i N-acetylocysteina na włóknienie płuc AD 5

Prednizon, azatiopryna i N-acetylocysteina na włóknienie płuc AD 3

Szczegółowe kryteria wykluczenia są wymienione w protokole badania. Projekt badania
PANTHER-IPF było randomizowanym, podwójnie ślepym, kontrolowanym placebo badaniem połączenia doustnego azatiopryny, prednizonu i NAC (leczenie skojarzone) lub samego NAC z placebo dla azatiopryny i prednizonu, w porównaniu z dopasowanymi placebo dla każdego z aktywnych terapie. Dawkę prednizonu rozpoczynano od 0,5 mg na kilogram idealnej masy ciała i zmniejszano do 0,15 mg na kilogram w okresie 25 tygodni. Dawka azatiopryny (maksymalnie 150 mg na dobę) była oparta na idealnej wadze pacjenta, jednoczesnym stosowaniu allopurinolu i aktywności metylotransferazy tiopuryny (TPMT). Czytaj dalej Prednizon, azatiopryna i N-acetylocysteina na włóknienie płuc AD 3