Powtórzenie tego doswiadczenia jest po takim wstrzasie niemozliwe

Jeżeli w przyrządzie Magnusa do płynu Ringera, w którym odpowiednio zawieszona jest uczulona macica, dodamy swoistego na to uczulenie antygenu, to wystąpi bardzo silny skurcz macicy, czyli swego rodzaju wstrząs anafilaktyczny jej mięśniówki. Powtórzenie tego doświadczenia jest po takim wstrząsie niemożliwe, gdyż występuje zjawisko odczulenia. To doświadczenie wskazuje na tą, że w anafilaksji istnieje uczulenie tkankowe. Na podstawie doświadczeń w związku z zaburzeniem krążenia należy ująć powstawanie wstrząsu anafilaktycznego w ten sposób, że wstrząs występuje i ogólne rozszerzenie naczyń pochodzenia nerwowego z równoczesnym zwężeniem naczyń w różnych narządach, spowodowanym skurczem mięśni gładkich, szczególnie tam, gdzie są one dobrze rozwinięte. Naczynia jamy brzusznej ulegają rozszerzeniu, co powoduje znaczny ubytek krwi krążącej, gdyś krew nagromadza się w rozszerzonych naczyniach, czyli powstaje tzw. Czytaj dalej Powtórzenie tego doswiadczenia jest po takim wstrzasie niemozliwe

Opadanie krwinek (odczyn Biernackiego )

Opadanie krwinek (odczyn Biernackiego ) jest podczas wstrząsu znacznie zwolnione i krwinki -opadają z szybkością l mm na l godzinę, podczas gdy norma opadania wynosi 3-5mm. Liczba płytek krwi ulega również zmniejszeniu, czyli powstaje trombopenia we krwi obwodowej. Mogą one albo gromadzić się w naczyniach włosowatych narządów wewnętrznych, zwłaszcza mózgu, wywołując zatory, albo rozpadać się; podczas rozkładu płytek mogą znów powstawać ciała trujące. Co do zmian fizyko-chemicznych krwi, to na uwagę zasługuje fakt, że krew podczas wstrząsu wykazuje obniżenie krzepliwości. U psów krew taka nie krzepnie całymi dniami, a dodana do krwi normalnej obniża jej krzepliwość. Czytaj dalej Opadanie krwinek (odczyn Biernackiego )

nucleus sympathicue

Należy zaznaczyć, że zwój rzęskowy prawy jest połączony z takim samym zwojem strony lewej za pośrednictwem odgałęzień splotu szyjno-tętniczego (plexus caroticus), towarzyszącego naczyniom mózgowym. W ten sposób układ podkręgowy znajduje swe zakończenie w odcinku głowowym ciała. Podobnie jest on zakończony i w tyle przy współudziale nieparzystego – zwoju ogonowego (gn. coccygeum) położonego na jednym z pierwszych kręgów ogonowych. Każdy ze zwojów układu podkręgowego jest połączony z rdzeniem za pośrednictwem tzw. Czytaj dalej nucleus sympathicue

wlókna czuciowe wspólczulne

Gdyby rzeczywiście tak się sprawa przedstawiała, to wówczas musielibyśmy zrewidować nasz pogląd na budowę korzonka grzbietowego, zawierałby on bowiem poza włóknami czuciowymi somatycznymi jeszcze włókna czuciowe współczulne oraz włókna współczulne ożywcze (troficzne). Ażeby skończyć z układem współczulnym podkręgowym należy przedstawić jego stosunki topograficzne na poziomie szyjnego, głowowego i piersiowego odcinków tułowia. Jeżeli chodzi o –odcinek szyjny ukł. podkręgowego, to, jak była już wzmianka, składa się on z trzech lub nawet tylko z dwóch zwojów. Są to: – zwój szyjny przedni, niestały- zwój szyjny pośrodkowy (gn. Czytaj dalej wlókna czuciowe wspólczulne

Zwój trzewny

Splot ten pozostaje w związku zarówno ze –splotem aortowym (plexus aorticus), jak i ze splotami otaczającymi gałęzie t. trzewnej, tj. ze –splotem śledzionowym(plexus lienalie), – splotem żołądkowym (plexus gastricus) i – splotem wątrobnym (plexu hepaticus) . Zwój trzewny jest połączony z pniem współczulnym za pośrednictwem dwóch ważnych nerwów. Są to: -trzewny większy (n. Czytaj dalej Zwój trzewny

przyspieszenie ruchów robaczkowych

Otrzymuje on gałęzie od zwojów podkręgowych lędźwiowych, sam zaś unerwia okrężnicę, odbytnicę (wspólnie ze zwojem kreskowym przednim l), pęcherz moczowy i narządy płciowe, zaopatrując je głównie we włókna zwężające Do zwojów współczulnych obwodowych należy Podbrzuszny lub zwój miedniczny umieszczony w jamie miednicznej w sąsiedztwie odbytnicy, pęcherza moczowego i narządów płciowych wewnętrznych. Będzie o mm wzmianka przy omawianiu tzw. również zaliczyć -zwój hypogastricum s. pelvicum), Wspomniałem powyżej o tzw. odruchach trzewnych, mając wówczas na myśli jedynie – odruchy trzewno-trzewne. Czytaj dalej przyspieszenie ruchów robaczkowych

Prednizon, azatiopryna i N-acetylocysteina na włóknienie płuc AD 2

Na podstawie wcześniej ustalonej oceny okresowej przeprowadzonej przez komisję ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa, schemat trzech leków został wstrzymany 14 października 2011 r .; grupy NAC i placebo kontynuują rekrutację i są śledzone przez wcześniej określony czas 60 tygodni. Prednizon i placebit azatioprynę przerwano w pozostałych grupach badawczych. Poniżej przedstawiamy wyniki schematu trzech leków w porównaniu z grupą placebo w czasie oceny śródokresowej. Czytaj dalej Prednizon, azatiopryna i N-acetylocysteina na włóknienie płuc AD 2

Tikagrelor kontra Aspiryna w ostrym udarze lub przejściowym ataku niedokrwiennym ad 6

Analiza podgrup nie wykazała istotnej interakcji wskazującej na korzyść tikagreloru u pacjentów przyjmujących aspirynę w punkcie wyjściowym, ale dalsze badania dotyczące kombinacji tikagreloru i aspiryny mogą być uzasadnione, biorąc pod uwagę możliwość, że wskaźniki udaru niedokrwiennego były niższe w porównaniu z tikagrelor w tej grupie pacjentów. Chociaż niektóre badania sugerują, że ryzyko udaru mózgu po przejściowym ataku niedokrwiennym zmniejszyło się w ostatnich latach, nasz test potwierdza wcześniejsze badania, które wykazały wysokie ryzyko w ciągu pierwszych 2 tygodni, ze szczególnie wysokimi wskaźnikami zdarzeń w ciągu pierwszych 2 dni.1, 10,16
Ograniczenia tego badania obejmują ograniczoną liczbę pacjentów, którzy byli szczególnie narażeni na udar, takich jak chorzy z wysokim poziomem tętnic szyjnych lub ciężkim zwężeniem śródczaszkowym. Pacjenci ci mogą być poddani interwencjom naczyniowym lub mogą być leczeni kombinacją klopidogrelu i aspiryny na podstawie wyników klopidogrelu u pacjentów z wysokim ryzykiem z ostrym nie dającym się zaakceptować zdarzeniem naczyniowym mózgu (CHANCE). 10 Pierwotne zdarzenie końcowe częstości występowania w grupie z przejściowym napadem niedokrwiennym były niższe niż oczekiwano, co zwiększa prawdopodobieństwo, że włączono niektórych pacjentów w stanach niedyskusyjnych naśladujących przemijający napad niedokrwienny, u których jest mało prawdopodobne, aby terapia przeciwpłytkowa była skuteczna. Pacjenci poddani trombolistyce lub trombektomii nie kwalifikowali się do udziału w tym badaniu, więc wyników tych nie należy uogólniać. Czytaj dalej Tikagrelor kontra Aspiryna w ostrym udarze lub przejściowym ataku niedokrwiennym ad 6

Rivaroxaban versus Enoxaparin for Thromboprophylaxis after Hip Arthroplasty czesc 4

Kryteria wykluczania pacjentów z analiz. Zmodyfikowana analiza zamiaru leczenia obejmowała pacjentów, którzy przeszli zaplanowaną operację, wzięli badany lek i przeszli odpowiednią ocenę w kierunku zakrzepicy z zatorami. Ci pacjenci zostali włączeni do analizy per-protokołu, pod warunkiem, że nie mieli większych odchyleń od protokołu (szczegóły, patrz Tabela 1). Analiza bezpieczeństwa obejmowała pacjentów, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę badanego leku. Pacjenci zostali włączeni do oceny głównej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, jeśli żyły proksymalne można było ocenić na podstawie flebografii, niezależnie od tego, czy można ocenić żyły dystalne. Czytaj dalej Rivaroxaban versus Enoxaparin for Thromboprophylaxis after Hip Arthroplasty czesc 4