Opadanie krwinek (odczyn Biernackiego )

Opadanie krwinek (odczyn Biernackiego ) jest podczas wstrząsu znacznie zwolnione i krwinki -opadają z szybkością l mm na l godzinę, podczas gdy norma opadania wynosi 3-5mm. Liczba płytek krwi ulega również zmniejszeniu, czyli powstaje trombopenia we krwi obwodowej. Mogą one albo gromadzić się w naczyniach włosowatych narządów wewnętrznych, zwłaszcza mózgu, wywołując zatory, albo rozpadać się; podczas rozkładu płytek mogą znów powstawać ciała trujące. Co do zmian fizyko-chemicznych krwi, to na uwagę zasługuje fakt, że krew podczas wstrząsu wykazuje obniżenie krzepliwości. U psów krew taka nie krzepnie całymi dniami, a dodana do krwi normalnej obniża jej krzepliwość. Czytaj dalej Opadanie krwinek (odczyn Biernackiego )

piloarrectio

A więc ośrodek współczulny rdzeniowy, będący sumą wszystkich jąder wspóczulnych rdzenia, zawiaduje: zwężaniem naczyń krwionośnych (rasoconstrictio l), wydalaniem potu (perspiratio l) i stroszeniem uwłosienia (piloarrectio ), co biorąc ogólnie ma, oczywiwiście, duże znaczenie w regulacji temperatury ciała. Poza tym podrażnienie ośrodka rdzeniowego powoduj e: zwiększenie przemiany materii, rozszerzenie światła oskrzeli, przyśpieszenie akcji serca, zahamowanie perystaltyki i czynności wydzielniczych przewodu pokarmowego, pobudzenie funkcji wydzielniczej nadnerczy i tarczycy i wreszcie wstrzymanie moczu. Należy przypuszczać, że wpływ na oskrzela (a zatem dostęp do płuc powietrza) i na inne wymienione powyżej narządy odbywa się przy pomocy kilku odrębnych jąder, na razie jednak zdołano wyosobnić tylko dwa takie ośrodki. Są to: – ośrodek rzęskowo-rdzeniowy (centrum cilio-spinalej umieszczony u Hominidae na poziomie C VII – Th II i kierujący rozszerzaniem źrenicy (dilatatio pupillae) oraz – ośrodek sercowy (centrum cardiacum. ), położony na poziomie C VIII – Th. Czytaj dalej piloarrectio

tetnice

Obydwie te tętnice, dostawszy się na k. śródstopia ałożoną, przyjmują nazwę – t. śródstopowej powierzchownej przyśrodkowej albo też bocznej (a. metatarsea plant. superfic. Czytaj dalej tetnice

sródstopie

Po wysłaniu wymienionych bocznic sł. podeszwowa kieruje się dalej na śródstopie, dzieląc się wreszcie. na trzy – t t. śródstopowe podeszwowe powierzchowne (aa. metatarseae plantares superfic. Czytaj dalej sródstopie

Naturalny przebieg niezniszczonych tętniczych tętniaków w kohorcie japońskiej AD 8

Jeśli chodzi o wpływ nadciśnienia i palenia, są to modyfikowalne czynniki ryzyka, które z biegiem czasu mogły się zmienić. Nie uzyskaliśmy danych o takich zmianach w trakcie okresu obserwacji. Jednym z ograniczeń tego badania jest to, że nie można wykluczyć błędu doboru przypadków. Pacjenci z tętniakami związanymi z prawdopodobnie wysokim stopniem pęknięcia mogą być kandydatami do wczesnej interwencji chirurgicznej. Czytaj dalej Naturalny przebieg niezniszczonych tętniczych tętniaków w kohorcie japońskiej AD 8

Naturalny przebieg niezniszczonych tętniczych tętniaków w kohorcie japońskiej AD 6

Czynniki ryzyka związane z pęknięciem tętniczych tętniaków. Wielowymiarowy model proporcjonalnego hazardu Coxa wykazał, że rozmiar zmiany, specyficzna lokalizacja oraz obecność lub brak córki-córki były istotnymi niezależnymi czynnikami mającymi wpływ na ryzyko pęknięcia, z wyraźną warstwą ryzyka zgodnie z te czynniki (rys. 2A i 2B). W porównaniu z tętniakami o wielkości od 3 do 4 mm w największym wymiarze, tętniaki o wielkości od 5 do 6 mm nie wiązały się ze znacznie zwiększonym ryzykiem pęknięcia, ale ryzyko pęknięcia było istotnie większe w przypadku wszystkich tętniaków o średnicy 7 mm lub większych . Czytaj dalej Naturalny przebieg niezniszczonych tętniczych tętniaków w kohorcie japońskiej AD 6

Prednizon, azatiopryna i N-acetylocysteina na włóknienie płuc AD 4

Ustaliliśmy, że różnica 0,15 litra od różnicy w grupie przyjmującej placebo (tj. Spadek czynności płuc o 0,05 litra w stosunku do wartości wyjściowej) miałaby znaczenie kliniczne. Po uwzględnieniu potencjalnego przerywania i niedoskonałej zgodności 10 ustaliliśmy, że 130 pacjentów na grupę zapewni moc 90% na pierwszym etapie procedury testowej w większości scenariuszy.11 Docelowy rozmiar próbki miał zapewnić moc około 93 % do wykrycia znaczącej różnicy na dwustronnym poziomie 0,05 dla hipotetycznej różnicy 0,15 litra między grupami badanymi po 60 tygodniach. Wszystkie analizy oparte są na zasadzie zamiaru leczenia w oparciu o dane wszystkich pacjentów poddanych randomizacji. Czytaj dalej Prednizon, azatiopryna i N-acetylocysteina na włóknienie płuc AD 4

Analizy korelacji immunologicznej w teście na skuteczność szczepionki przeciwko HIV-1 AD 4

Do analizy wrażliwości zmienne odpowiedzi immunologicznej, które były ściśle związane z sześcioma zmiennymi podstawowymi (w tym samym rodzaju testu) zostały zastąpione każdą ze zmiennych podstawowych w modelu wielowymiarowym (osiem zmiennych, z trzema indywidualnymi zmiennymi sparowanymi ze zmienną pierwotną). przeciwciał neutralizujących). Wszystkie testy były wykonywane przez personel, który nie był świadomy przydzielania leczenia i stanu kontroli przypadku. Analiza statystyczna
Plan analizy statystycznej został sfinalizowany przed analizą danych, a pierwotne wyniki zostały potwierdzone przez niezależną grupę statystyczną (EMMES). Czytaj dalej Analizy korelacji immunologicznej w teście na skuteczność szczepionki przeciwko HIV-1 AD 4