Watroba

Wątroba Wątroba odgrywa dużą rolę w patogenezie wstrząsu anafilaktycznego:. Doświadczenia wykazały, że usunięcie wątroby zapobiega. powstaniu wstrząsu. Usunięcie natomiast jelit żołądka, trzustki, a nawet wszystkich trzew z pozostawieniem w jamie brzusznej tylko wątroby nie zapobiega wstrząsowi u uczulonych zwierząt. Dotyczy to szczególnie psów, u których wątroba posiada zasadnicze znaczenie Psy reagują wstrząsem, jeżeli wykonamy u nich przetokę co znaczy odprowadzimy krew z żyły bramnej do -żyły przez co ominiemy wątrobę. Czytaj dalej Watroba

Zwoje wspólczulne szyjne

Zwoje współczulne szyjne wysyłają liczne gałązki nerwowe do szeregu narządów. Wykaz ich jest następujący: 1) – gałązki sercowe (rami oardiaci), udające się do splotu sercowego (plexus cardiacus) i przewodzące wpływ hamujący ośrodka sercowego rdzenia (p. wyżej) na węzeł zatokowy; 2) – gałązki oskrzelowe (rami bronchialee), których podrażnienie powoduje powiększenie światła oskrzeli; 3) – gałązka kręgowa (ramus rertebralis), towarzysząca t, kręgowej i udająca się do opon mózgowych, gdzie może powodować- zwężanie naczyń krwionośnych (bóle głowy, migrena); 4) – gałązka tarczycowa (r. thyreoideus), za której pośrednictwem ulega wzmożeniu czynność wydzielnicza tarczycy i wreszcie 5) – gałązka szyjno-tętnicza (r. caroticus). Czytaj dalej Zwoje wspólczulne szyjne

Korzonek ten przewodzi z osrodka rzeskowo-rdzeniowego

Korzonek ten przewodzi z ośrodka rzęskowo-rdzeniowego (centrum cilio-spinale) drogą zwojów szyjnych współczulnych włókna, powodujące rozszerzenie źrenicy. podczas lęku, w agonii, w zasłabnięciach). Ze zwoju rzęskowego odchodzą liczne cienkie – nn. rzęskowe krótkie(nn. ciliares breres), kończące się w gałce ocznej i doprowadzające do niej włókna n. Czytaj dalej Korzonek ten przewodzi z osrodka rzeskowo-rdzeniowego

wlókna osrodków naczyniowo-potowo-wlosowych

Prawdopodobnie powyższe ośrodki są między sobą połączone sznurem komórek, ciągnących się wzdłuż całego rdzenia, które są ośrodkami rozszerzającymi naczynia (vasodilatatio) i ośrodkami hamującymi wydzielanie potu i stroszenie uwłosienia. Pewne dane przemawiają za tym, że włókna ośrodków naczyniowo-potowo-włosowych opuszczają rdzeń poprzez korzonki grzbietowe. Przeciwniczość (antagonizm) między ukł. współczulnym a ukł. przywspółczulnym przejawia się nie tylko czynnościowo, ale i pod wpływem działania bodźców chemicznych (farmakologicznie), Pod względem fizjologicznym (a więc i farmakologicznym) adrenalina pobudza, a nikotyna poraża ukł. Czytaj dalej wlókna osrodków naczyniowo-potowo-wlosowych

sródstopie

Po wysłaniu wymienionych bocznic sł. podeszwowa kieruje się dalej na śródstopie, dzieląc się wreszcie. na trzy – t t. śródstopowe podeszwowe powierzchowne (aa. metatarseae plantares superfic. Czytaj dalej sródstopie

Naturalny przebieg niezniszczonych tętniczych tętniaków w kohorcie japońskiej AD 2

Celem badania było wyjaśnienie naturalnego przebiegu takich tętniaków i określenie konkretnych niezależnych czynników ryzyka pęknięcia. Metody
Pacjenci
Do badania włączono pacjentów ze świeżo zdiagnozowanymi, nieuszkodzonymi tętniakami mózgu, którzy odwiedzili jedno z ośrodków badawczych w okresie od stycznia 2001 r. Do kwietnia 2004 r. Pacjenci byli uprawnieni do rejestracji, jeśli mieli 20 lat lub więcej i mieli tętniaka, który był 3 mm lub więcej w największym wymiarze. Czytaj dalej Naturalny przebieg niezniszczonych tętniczych tętniaków w kohorcie japońskiej AD 2

Dziedziczne mutacje genów naprawczych DNA u mężczyzn z przerzutowym rakiem prostaty cd

Korelacyjne dane kliniczne zebrano w każdym ośrodku z wykorzystaniem elektronicznych rejestrów pacjentów i wprowadzono do zidentyfikowanych baz danych. Badanie zostało zaprojektowane przez międzynarodowych badaczy specjalizujących się w zwalczaniu raka prostaty Stand Up To Cancer-Prostate Cancer Foundation . Sponsorzy badania nie mieli żadnej roli w projektowaniu badania, gromadzeniu lub analizie danych ani przygotowywaniu manuskryptu. Rękopis został napisany przez czterech autorów. Wszyscy autorzy dokonali przeglądu rękopisu, zgodzili się na przesłanie manuskryptu do publikacji oraz zapewnili dokładność i kompletność danych oraz wierność badania do protokołu. Czytaj dalej Dziedziczne mutacje genów naprawczych DNA u mężczyzn z przerzutowym rakiem prostaty cd

Ocena ryzyka związanego z rezonansem magnetycznym u pacjentów z rozrusznikiem serca lub defibrylatorem czesc 4

Drugimi punktami końcowymi, które zostały ocenione bezpośrednio po badaniu MRI i po ostatniej obserwacji, było zmniejszenie napięcia akumulatora o 0,04 V lub więcej, wzrost progu stymulacji o 0,5 V lub więcej, 12-krotne zmniejszenie amplitudy załamka P 50% lub więcej, spadek amplitudy załamka R o 25% lub więcej i 50% lub więcej, 13 zmiana impedancji elektrody stymulacji o 50 omów lub więcej, 14 oraz zmiana impedancji elektrody o wysokim napięciu (uderzeniu) o 3 ohmów lub więcej. Pacjenci z dowolnym drugorzędowym punktem końcowym byli zmuszeni poddać się powtórnemu badaniu urządzenia w ciągu 7 dni, 3 miesięcy (. 30 dni) i 6 miesięcy (. 30 dni) po MRI, aby ustalić, czy ustawienia urządzenia powróciły do wartości wyjściowych . Jeśli wtórne zdarzenie końcowe nie wystąpiło, wymagane było jedno badanie urządzenia w okresie od 3 do 6 miesięcy po MRI (. Czytaj dalej Ocena ryzyka związanego z rezonansem magnetycznym u pacjentów z rozrusznikiem serca lub defibrylatorem czesc 4

Ocena ryzyka związanego z rezonansem magnetycznym u pacjentów z rozrusznikiem serca lub defibrylatorem cd

Podczas wszystkich pacjentów przeprowadzono badanie przesiewowe urządzenia przed rezonansem magnetycznym zgodnie ze standardowym protokołem9. W przypadku pacjentów ze stymulatorem lub ICD zależność stymulacji zdefiniowano jako posiadającą wewnętrzny rytm mniejszy niż 40 uderzeń na minutę lub wykazujących objawy presynopatii lub pustki częstość rytmu serca 40 uderzeń na minutę lub więcej. W przypadku pacjentów z rozrusznikiem serca, którzy nie byli zależni od stymulacji, urządzenie zostało zaprogramowane przed trybem MRI (tryb stymulacji ODO lub OVO). W przypadku pacjentów, którzy zostali określeni jako zależni od stymulacji, urządzenie zostało zaprogramowane w trybie stymulacji asynchronicznej (DOO lub VOO) przy wcześniej zaprogramowanym limicie niskiej dawki. W przypadku pacjentów z ICD, którzy nie byli uzależnieni od stymulacji, urządzenie zostało zaprogramowane ze wszystkimi bradykardiami i wszystkimi funkcjami częstoskurczu w trybie nieaktywnym (wyłączenie stymulacji i tachykardii oraz wyłączenie funkcji leczenia). Czytaj dalej Ocena ryzyka związanego z rezonansem magnetycznym u pacjentów z rozrusznikiem serca lub defibrylatorem cd