Sposób odejscia tych tetnic od aorty

Sposób odejścia tych tętnic od aorty może się wyrażać dwojako. Otóż podczas gdy u Carnirora i u Ungulata tętnice te wyosobniają się z aorty dwoma samoistnymi pniami (pierwsza t. biodrowa zewn. , a dopiero nieco. w tyle za nią t. podbrzuszna ), to u Hominidde i u Primates wymienione naczynia powstają jako gałęzie – t. biodrowej wspólnej (a. iliaoa communis), odchodzącej bezpośrednio od aorty. U pozostałych ssaków sprawy te urzeczywistniają się bądź wg typ. Homnidae, bądź wg typu Carnivora,. (Hochstetter). a- T. biodrowa zewn. (a. iliaca ext. ) po usamodzielnieniu się od aorty kieruje się ku tyłowi i na zewnątrz i, dążąc po m. biodrowo-udowym (m. iliopsoas), osiąga pierścień udowy, poprzez który opuszcza. miednicę, jako – t. udowa (a. femoralie), Na przestrzeni między aortą i pierścieniem udowym t. biodrowa zewn. wysyła następujące gałęzie. 1. -T. zagięta bioder głęboka (a. circumflexa ilium profunda) unaczynia głównie m. biodrowo-udowy. 2. – T. nasienna zewn. (a. spermatica ext. ), przeznaczona dla narządów płciowych zewnętrznych, jest naczyniem w wysokim stopniu niestałym. 3. – T. maciczna środkowa (a. uterina media) występuje jako gałąź samodzielna jedynie u Equidae, a odpowiada prawdopodobnie t. nasiennej zewn. samców. Podąża ona do macicy, zespalając się tam z t. maciczną tylną i z t. nasienną wewn. [więcej w: zwapnienie nerek, accu chek active instrukcja, oczyszczanie jelit domowe sposoby ]

Powiązane tematy z artykułem: accu chek active instrukcja oczyszczanie jelit domowe sposoby zwapnienie nerek