Prednizon, azatiopryna i N-acetylocysteina na włóknienie płuc AD 2

Na podstawie wcześniej ustalonej oceny okresowej przeprowadzonej przez komisję ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa, schemat trzech leków został wstrzymany 14 października 2011 r .; grupy NAC i placebo kontynuują rekrutację i są śledzone przez wcześniej określony czas 60 tygodni. Prednizon i placebit azatioprynę przerwano w pozostałych grupach badawczych. Poniżej przedstawiamy wyniki schematu trzech leków w porównaniu z grupą placebo w czasie oceny śródokresowej. Metody
Przestudiuj badanie
Badanie zostało zaprojektowane i przeprowadzone przez komitet sterujący Idiopatycznej Sieci Badawczej ds. Włókna Fibrosis (IPFnet) i zostało przeprowadzone w 25 ośrodkach klinicznych. (Kompletny wykaz stron IPFnet znajduje się w dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.) Niezależny komitet przeglądu protokołów, wyznaczony przez National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI), dokonał przeglądu i zatwierdził protokół (dostępny na stronie) w odniesieniu do wartości naukowej. Rada ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa powołana przez NHLBI oraz wszystkie komisje lokalne ds. Weryfikacji instytucjonalnej zatwierdziły protokół i wszystkie poprawki. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę.
Instytut Duke Clinical Research Institute służył jako centrum koordynujące dane, a komitet sterujący IPFnet nadzorował wszystkie aspekty prowadzenia badania. Naukowy komitet sterujący pod kierunkiem badaczy krwiopochodnych opracował projekt i koncepcję badania, zatwierdził plan statystyczny, miał pełny dostęp do wszystkich danych i zinterpretował dane. Komitet pisarski napisał pierwszą wersję manuskryptu. Komitet sterujący dokonał kolejnych poprawek, uznał rękopis za wierny protokołowi i podjął decyzję o przesłaniu go do publikacji. Komitet pisarski PANTHER-IPF i komitet sterujący IPFnet zatwierdził ostateczny manuskrypt. Zakupiono prednizon i azatioprynę, a pasujące placebo wytworzono podczas procesu nadkrytycznego. NAC i pasujące placebo zostały przekazane przez producenta, Zambon. Zambon został poinformowany o postępach badania i przejrzał szkic rękopisu przed jego przesłaniem do publikacji. Wszyscy autorzy przejmują odpowiedzialność za ogólną zawartość i integralność artykułu.
Badaj pacjentów
Pacjenci z idiopatycznym zwłóknieniem płuc w wieku od 35 do 85 lat z zaburzeniami funkcji płuc w stopniu łagodnym do umiarkowanego (zdefiniowanymi jako wymuszona pojemność życiowa [FVC] .50% i zdolność dyfundowania tlenku węgla . 30% przewidywana wartość) były potencjalnie kwalifikowalne. Wszyscy pacjenci spełnili zmodyfikowane kryteria American Thoracic Society, European Respiratory Society, Japanese Respiratory Society i Latin American Thoracic Association w rozpoznawaniu idiopatycznego zwłóknienia płuc.17. Pacjenci otrzymali diagnozę idiopatycznego zwłóknienia płuc na podstawie wysokiego -reformowana tomografia komputerowa (CT) lub biopsja przez 48 miesięcy lub krócej przed rejestracją
[więcej w: hartmann opatrunki, riwaroksaban, rektoskopia czy boli ]

Powiązane tematy z artykułem: hartmann opatrunki rektoskopia czy boli riwaroksaban