powierzchnie boczne

W opuszce można rozróżnić powierzchnię brzuszną, powierzchnie boczne i powierzchnię grzbietową. Na powierzchni brzusznej rzuca się w oczy przede wszystkim – szczelina pośrodkowa brzuszna(fissura med. rentr. ), będąca przedłużeniem równoimiennej bruzdy rdzenia, a kończąca się na przedzie u krawędzi tylnej mostu Varola. Po obu stronach tej bruzdy widnieje podłużne wzniesienie – piramida(pyramis) , wybitnie rozwinięta u Primates, a zwłaszcza u Hominidae. Ku tyłowi piramidy ulegają spłaszczeniu, a jednocześnie przerzucają ku przeciwległej stronie pasma włókien, tworząc na dnie szczeliny pośrodkowej brzusznej charakterystyczne – skrzyżowanie piramid (decussatio pyramidum). Zarówno piramidy, jak i ich skrzyżowanie są wywołane ciągnącym się tutaj powierzchownie – szlakiem korowo-rdzeniowym (tractus cerebrospinalis s. pyramidalis), udającym się od kory kresomózgowia do słupów brzusznych rdzenia. Z bruzdy, ograniczającej z boku piramidę, wychodzi na przedzie – n. odwodzący (VI), a w tyle – n. podjęzykowy (n. XII). [przypisy: pytania na rozmowe kwalifikacyjna, tikagrelor, salubris bielawa ]

Powiązane tematy z artykułem: pytania na rozmowe kwalifikacyjna salubris bielawa tikagrelor