Podstawowymi jednostkami ukladu wspólczulnego sa – zwoje wspólczulne

Podstawowymi jednostkami układu współczulnego są – zwoje współczulne (ganglia) oraz – n n. współczulne obwodowe (nn. sympathici peripherici), łączące między sobą te zwoje, a z drugiej strony zwoje z narządami . Cechą niezwykle charakterystyczną wielu nn. współczulnych jest dążność ich do tworzenia -splotów(plexU8), towarzyszących trzewiom oraz naczyniom. Wszystkie zwoje współczulne podzielimy na dwie kategorie: na – zwoje podkręgowe (gangtia subrertebraiia ), umieszczona tu? pod kręgosłupem, oraz na – zwoje współczulne obwodowe (ganglia peripherica s. ganglia praerertebralia), położone w pobliżu trzew . W zależności od oddalenia zwojów podkręgowych od kręgosłupa albo od zwojów podkręgowych należy rozróżnić :-III rzędu itd. i wreszcie zwoje obwodowe, umieszczone w ścianach lub w miąższu samych trzew, które ujmujemy pod nazwą h (ganglia intramuralia), Stosunek wzajemny wymienionych zwojów przedstawia się w najprostszych (ale nie w najczęstszych) przypadkach w sposób następujący. Oto w bezpośrednim związku ze zwojem podkręgowym jest zwój obwodowy I rzędu, który jest połączony z położonym bliżej trzew zwojem obwodowym II rzędu i tak dalej dopóty, dopóki łańcuch ten nie skończy się zwojem ściennym. Ponieważ zwój podkręgowy jest, jak już widzieliśmy, połączony z jądrem współczulnym rdzenia, budowa zatem całkowitego – łańcucha współczulnego (catena sympathica) przedstawia się następująco: jądro współczulne rdzenia , zwój podkręgowy , zwój współcz. obwodowy I rzędu , zwój współcz. obwodowy II rzędu , zwój współcz. obwodowy III rzędu , zwój współcz. obwodowy tego rzędu , zwój współcz. ścienny danego narządu. Należy przypuścić, że w w{elu przypadkach bodźce nerwowe istotnie przebiegają taką właśnie drogą. [więcej w: neoplazja, riwaroksaban, imikwimod ]

Powiązane tematy z artykułem: imikwimod neoplazja riwaroksaban