Naturalny przebieg niezniszczonych tętniczych tętniaków w kohorcie japońskiej AD 2

Celem badania było wyjaśnienie naturalnego przebiegu takich tętniaków i określenie konkretnych niezależnych czynników ryzyka pęknięcia. Metody
Pacjenci
Do badania włączono pacjentów ze świeżo zdiagnozowanymi, nieuszkodzonymi tętniakami mózgu, którzy odwiedzili jedno z ośrodków badawczych w okresie od stycznia 2001 r. Do kwietnia 2004 r. Pacjenci byli uprawnieni do rejestracji, jeśli mieli 20 lat lub więcej i mieli tętniaka, który był 3 mm lub więcej w największym wymiarze. Czytaj dalej Naturalny przebieg niezniszczonych tętniczych tętniaków w kohorcie japońskiej AD 2

Prednizon, azatiopryna i N-acetylocysteina na włóknienie płuc

Kombinacja prednizonu, azatiopryny i N-acetylocysteiny (NAC) była szeroko stosowana jako leczenie idiopatycznego zwłóknienia płuc. Bezpieczeństwo i skuteczność tego schematu trzech leków jest nieznana. Metody
W tym randomizowanym, podwójnie ślepym, kontrolowanym placebo badaniu, przypisaliśmy pacjentom z idiopatycznym włóknieniem płuc, którzy mieli łagodne do umiarkowanego upośledzenie czynności płuc, do jednej z trzech grup – otrzymujących kombinację prednizon, azatioprynę i NAC (terapia skojarzona ), Sam NAC lub placebo – w stosunku 1: 1: 1. Pierwszorzędnym wynikiem była zmiana pomiarów podłużnych wymuszonej pojemności życiowej podczas 60-tygodniowego okresu leczenia. Czytaj dalej Prednizon, azatiopryna i N-acetylocysteina na włóknienie płuc

Naturalny przebieg niezniszczonych tętniczych tętniaków w kohorcie japońskiej AD 8

Jeśli chodzi o wpływ nadciśnienia i palenia, są to modyfikowalne czynniki ryzyka, które z biegiem czasu mogły się zmienić. Nie uzyskaliśmy danych o takich zmianach w trakcie okresu obserwacji. Jednym z ograniczeń tego badania jest to, że nie można wykluczyć błędu doboru przypadków. Pacjenci z tętniakami związanymi z prawdopodobnie wysokim stopniem pęknięcia mogą być kandydatami do wczesnej interwencji chirurgicznej. Czytaj dalej Naturalny przebieg niezniszczonych tętniczych tętniaków w kohorcie japońskiej AD 8

Naturalny przebieg niezniszczonych tętniczych tętniaków w kohorcie japońskiej AD 7

Ogólny wskaźnik pęknięcia tętniaków mózgu wynosił 0,95% rocznie. Jednak ten odsetek może być niedoszacowany z powodu możliwego błędu selekcji, ponieważ ocenzurowaliśmy dane, gdy pacjenci przeszli interwencję chirurgiczną, a niektórzy z tych pacjentów mogli być narażeni na zwiększone ryzyko pęknięcia. Jeśli chodzi o niezależne czynniki ryzyka pęknięcia, tętniaki o wielkości 7 mm lub większej wiązały się ze znacznie zwiększonym ryzykiem pęknięcia według naszej analizy wielu zmiennych; tętniaki dużych i olbrzymich były związane z bardzo wysokim ryzykiem pęknięcia. To odkrycie jest podobne do trendu w kierunku związku między wielkością i ryzykiem pęknięcia, które obserwowano w Międzynarodowym badaniu niezakłóconych tętniczych tętniaków wewnątrzczaszkowych (ISUIA) .5
Lokalizacja tętniaka jest również ważnym czynni- kiem ryzyka. Czytaj dalej Naturalny przebieg niezniszczonych tętniczych tętniaków w kohorcie japońskiej AD 7

Naturalny przebieg niezniszczonych tętniczych tętniaków w kohorcie japońskiej AD 6

Czynniki ryzyka związane z pęknięciem tętniczych tętniaków. Wielowymiarowy model proporcjonalnego hazardu Coxa wykazał, że rozmiar zmiany, specyficzna lokalizacja oraz obecność lub brak córki-córki były istotnymi niezależnymi czynnikami mającymi wpływ na ryzyko pęknięcia, z wyraźną warstwą ryzyka zgodnie z te czynniki (rys. 2A i 2B). W porównaniu z tętniakami o wielkości od 3 do 4 mm w największym wymiarze, tętniaki o wielkości od 5 do 6 mm nie wiązały się ze znacznie zwiększonym ryzykiem pęknięcia, ale ryzyko pęknięcia było istotnie większe w przypadku wszystkich tętniaków o średnicy 7 mm lub większych . Czytaj dalej Naturalny przebieg niezniszczonych tętniczych tętniaków w kohorcie japońskiej AD 6

Naturalny przebieg niezniszczonych tętniczych tętniaków w kohorcie japońskiej AD 5

=Naturalny przebieg tętniaków mózgowych w kohorcie badawczej. Dane zostały pobrane z rejestru 14 kwietnia 2010 r. Tętniaki oceniono u pacjentów z oceną zmodyfikowanej skali Rankina od 0 do 2 (nie więcej niż niewielka niepełnosprawność) podczas wstępnej prezentacji, dla której dostępne były jakiekolwiek dane uzupełniające. Tętniaki i tętniaki wrzecionowate oraz tętniaki tętnicy szyjnej wewnętrznej zostały wyłączone z analizy. Czytaj dalej Naturalny przebieg niezniszczonych tętniczych tętniaków w kohorcie japońskiej AD 5

Prednizon, azatiopryna i N-acetylocysteina na włóknienie płuc AD 6

Krzywe Kaplana-Meiera dla czasu do śmierci, progresji choroby lub hospitalizacji. Pokazano czas do śmierci, aż do wystąpienia zgonu lub progresji choroby (zdefiniowanej jako zmniejszenie wymuszonej pojemności życiowej . 10%) lub do momentu zgonu lub hospitalizacji. Terapia skojarzona odnosi się do trójlekowego schematu leczenia złożonego z prednizonu, azatiopryny i N-acetylocysteiny. Czytaj dalej Prednizon, azatiopryna i N-acetylocysteina na włóknienie płuc AD 6

Prednizon, azatiopryna i N-acetylocysteina na włóknienie płuc AD 5

NHLBI polecił badaczom natychmiastowe zaprzestanie stosowania schematu trzech leków. Dane z trwającego badania pacjentów w grupach wyłącznie NAC i grup placebo nie zostały tutaj opisane. Charakterystyki poziomu bazowego
Rekrutacja i wyniki. DLCO oznacza zdolność dyfundowania tlenku węgla, wymuszoną pojemność życiową FVC, idiopatyczne zwłóknienie płuc IPF i NAC-acetylocysteinę. Czytaj dalej Prednizon, azatiopryna i N-acetylocysteina na włóknienie płuc AD 5