Opadanie krwinek (odczyn Biernackiego )

Opadanie krwinek (odczyn Biernackiego ) jest podczas wstrząsu znacznie zwolnione i krwinki -opadają z szybkością l mm na l godzinę, podczas gdy norma opadania wynosi 3-5mm. Liczba płytek krwi ulega również zmniejszeniu, czyli powstaje trombopenia we krwi obwodowej. Mogą one albo gromadzić się w naczyniach włosowatych narządów wewnętrznych, zwłaszcza mózgu, wywołując zatory, albo rozpadać się; podczas rozkładu płytek mogą znów powstawać ciała trujące. Co do zmian fizyko-chemicznych krwi, to na uwagę zasługuje fakt, że krew podczas wstrząsu wykazuje obniżenie krzepliwości. U psów krew taka nie krzepnie całymi dniami, a dodana do krwi normalnej obniża jej krzepliwość. To zjawisko łączy się ze zmniejszeniem fibry i wytwarzaniem się większej ilości antytrombin. W krzepliwości krwi nie mogą być jednak przyczyną ,wstrząsu, lecz tylko jego skutkiem. Wskazują na to także doświadczenia z hirudyną, w których stwierdzono, że obniżenie krzepliwości krwi, wywołane hirudyną, nie odgrywa roli w patogenezie wstrząsu. Do zmian fizyko-chemicznych należy również obniżenie punktu zamarzania krwi . zwiększenie ciśnienia osmotycznego, zwiększenie koncentracji jonów wodorowych, spadek rezerwy alkalicznej i zagęszczenie krwi, spowodowane większą przepuszczalnością naczyń. [więcej w: flebolity, hartmann opatrunki, przeglądarka skierowań do sanatorium ]

Powiązane tematy z artykułem: flebolity hartmann opatrunki przeglądarka skierowań do sanatorium