odcinek sródmózgowia

W skład ukł. przywspółczulnego wchodzą: część u. okoruchowego odcinek śródmózgowia, części n. twarzowego(n. VII),n. językowo-gardłowego (n. IX) i n. błędnego (n. X), wysyłające włókna do gruczołu łzowego, do ślinianek, do serca, do układu oddechowego oraz do układu po- karmowego, a czerpiące swój początek w rdzeniomózgowiu, i wreszcie tzw – n. miedniczny(n. pelricus s. n. erigens), obejmujący odcinek trzewny rdzenia kręgowe go w obrębie II, III i IV neuromerów krzyżowych, wysyłający włókna do obytnicy, do pęcherza. moczowego i do narządów płciowych wewn. W ten sposób możemy rozróżnić trzy odcinki układu przywspółczulnego:- odcinek rdzenio-mózgowy i-odcinek krzyżowy. [hasła pokrewne: zwapnienie nerek, pytania na rozmowe kwalifikacyjna, trzaskające biodro ]

Powiązane tematy z artykułem: pytania na rozmowe kwalifikacyjna trzaskające biodro zwapnienie nerek