odcinek rdzenio-mózgowiowy

Ponieważ odcinek śródmózgowiowy i odcinek rdzenio-mózgowiowy ukł. przywspółczulnego będą omówione w opisie nerwów czaszkowych III, VII, IX i X, ogranicza się więc na tym miejscu tylko do podania wyjaśnień, dotyczących odcinka krzyżowego. Jak wspomniałem powyżej, ośrodkiem tego odcinka jest rdzeń krzyżowy na wysokości II – IV neuromerów krzyżowych (u Hominidae f), skąd włókna przywspółczulne podążają poprzez korzonki brzuszne i nerwy splotu krzyżowego, kończąc się w – zwoju miednicznym es= pelricum}. Należy dodać, że całokształt tych włókien, aczkolwiek nie wyróżnicowujący się w odrębny pień nerwowy, posiada nazwę – n. miednicznego (n. pelricus) . Jeżeli przyjmiemy – 11. miedniczny zawiązkę włókien przedzwojowych (fibrae praeganglionares), to włókna powstałe w zwoju miednicznym będą stanowić włókna zazwojowe (fibrae postganglionares). Włókna te kończą się w odbytnicy, w pęcherzu moczowym oraz w narządach płciowych, gdzie wpływy ich ścierają się z wpływami ukł. współczulnego, wywieranymi za pośrednictwem zwoju krezkowego tylnego. Część krzyżowa ukł. przywspółczulnego zwiększa napięcie mięśniówki pęcherza moczowego oraz powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych narządów płciowych, w wyniku c:r. ego następuje wzwód (erectio) penisa u samców, a u samic skurcz macicy. [podobne: przeglądarka skierowań do sanatorium, salubris bielawa, riwaroksaban ]

Powiązane tematy z artykułem: przeglądarka skierowań do sanatorium riwaroksaban salubris bielawa