nucleus sympathicue

Należy zaznaczyć, że zwój rzęskowy prawy jest połączony z takim samym zwojem strony lewej za pośrednictwem odgałęzień splotu szyjno-tętniczego (plexus caroticus), towarzyszącego naczyniom mózgowym. W ten sposób układ podkręgowy znajduje swe zakończenie w odcinku głowowym ciała. Podobnie jest on zakończony i w tyle przy współudziale nieparzystego – zwoju ogonowego (gn. coccygeum) położonego na jednym z pierwszych kręgów ogonowych. Każdy ze zwojów układu podkręgowego jest połączony z rdzeniem za pośrednictwem tzw. – gałązki łączącej białej(ramus communicans albus) utworzonej przez neuryty – jądra współczulnego rdzenia (nucleus sympathicue) . Nasze ujęcie istoty układu współczulnego byłoby bardzo ułamkowe, gdybyśmy nie omówili bliżej znaczenia tego jądra. Otóż – jądro współczulne rdzenia należy sobie wyobrazić pod postacią pręta, rozciągającego się od poziomu VIII kręgu szyjnego po krąg lędźwiowy. Jako całość, stanowi ono – ośrodek współczulny rdzeniowy (centrum sympathicum. medullare) . Ośrodek ten wywiera wpływ na wiele podstawowych funkcji trzewnych za pośrednictwem układu współczulnego podkręgowego i dalszych jego ekspozytur. Z braku miejsca ograniczę się tylko do wyliczenia tych wpływów. [więcej w: riwaroksaban, symfonia piękna opole, hartmann opatrunki ]

Powiązane tematy z artykułem: hartmann opatrunki riwaroksaban symfonia piękna opole