Nerw rzewny mniejszy

Nerw rzewny mniejszy(n. splanchnicus minor) odchodzi od końcowych zwojów podkręgowych piersiowych, a kończy się, podobnie jak n. trzewny większy, w zwoju trzewnym (gn. coeliacum. ), Znaczenie czynnościowe obu nn. trzewnych jest prawdopodobnie zbliżone. (Celem wyrobienia sobie szerszego poglądu na istotę omawianego tematu, poleca się przeczytać rozdział poświęcony ukł. przywspółczulnemu i n. błędnemu, tj. n. X). Zwój krezkowy przedni(gn. mesentericura ant. ) jest umieszczony u nasady t. krezkowej przedniej. Otrzymuje on gałęzie od . zwoju trzewnego, oraz wysyła nerwy do okrężnicy i odbytnicy. Zwój krezkowy tylny leży u nasady t. krezkowej tylnej. [przypisy: program simontona, badanie ige cena, accu chek active instrukcja ]

Powiązane tematy z artykułem: accu chek active instrukcja badanie ige cena program simontona