Korzonek ten przewodzi z osrodka rzeskowo-rdzeniowego

Korzonek ten przewodzi z ośrodka rzęskowo-rdzeniowego (centrum cilio-spinale) drogą zwojów szyjnych współczulnych włókna, powodujące rozszerzenie źrenicy. podczas lęku, w agonii, w zasłabnięciach). Ze zwoju rzęskowego odchodzą liczne cienkie – nn. rzęskowe krótkie(nn. ciliares breres), kończące się w gałce ocznej i doprowadzające do niej włókna n. oko- ruchowego, włókna czuciowe n. trójdzielnego i wreszcie wspomniane włókna, powodujące rozszerzenie źrenicy. Zwój klinowo-podniebienny (gn. sphenopalatinum) leży ukryty w głębi dołu skrzydłowo podniebiennego. Jak każdy zwój współczulny, także i ten otrzymuje szereg gałęzi doprowadzających (rr. afferentes), a ze swej strony oddaje gałęzie odprowadzające (rr. efferentes). Gałęziami doprowadzającymi są: a) – n. klinowo-podniebienny(n. sphenopalatinus), stanowiący gałązkę n. szczękowego i b)-n. skrzydłowy Vidiusza(n. Vidianusj, składający się z n. skalistego powierzchownego większego (n. petrosus superfic. major) (p. n. VII) i z gałązki współczulnej, pochodzącej ze splotu szyjno-tętniczego – n. skalistego głębokiego większego (n. petrosus prof. major; p. n. VII). Prócz tego zwój klinowo-podniebienny wysyła swe włókna do podniebienia za pośrednictwem – nn. podniebiennych (nn. palatini ; p. n. V) i do błony śluzowej jamy nosowej drogą – nerwów nosowych górno-tylnych . [podobne: tikagrelor, szczepionka błonica tężec krztusiec, badanie ige cena ]

Powiązane tematy z artykułem: badanie ige cena szczepionka błonica tężec krztusiec tikagrelor