Intensywność wsparcia nerek u pacjentów z ostrymi uszkodzeniami nerek ad 8

Dawki ciągłej żylnej hemodiafiltracji w obu grupach były podobne do dawek w innych badaniach, 16, 18-20, a dzienny czas trwania terapii był większy niż ten obserwowany w serii obserwacyjnej.26 Nasze przeważające stosowanie płynów zastępczych do wstępnej zmiany dawało zmniejszenie skutecznego klirensu o około 8 do 14% w porównaniu z wlewem po rozcieńczeniu, chociaż podawanie płynu dożylnego wiąże się z poprawą drożności obwodu i brakiem ogólnego całkowitego zmniejszenia klirensu substancji rozpuszczonej.27 W naszym badaniu określono intensywność terapii pod względem usuwania małych substancji rozpuszczonych (np. Mocznika) i nie uwzględniono zagadnień związanych z zarządzaniem woluminem. Pacjentom otrzymującym przerywaną terapię zezwolono na dodatkową izolowaną ultrafiltrację, jeśli jest to wymagane do zarządzania objętością. Jednak tylko 219 takich sesji terapeutycznych było wymaganych przy mniej intensywnej terapii; było to mniej niż 0,5 zabiegu na pacjenta. Nie było żadnej różnicy w ultrafiltracji netto pomiędzy obiema grupami podczas ciągłej hemodiafiltracji żylno-żylnej. Liczba usuniętych tygodniowo netto była większa w grupie intensywnej terapii, o około 2 do 3 litrów. W przeciwieństwie do doświadczeń Schiffla i wsp. [17] częstość występowania niedociśnienia podczas sesji z przerwami hemodializy była podobna w obu grupach, chociaż, ponieważ mieli oni więcej takich sesji i więcej ekspozycji na dializy, większy odsetek pacjentów w intensywnej terapii. – grupa terapeutyczna miała co najmniej jeden epizod niedociśnienia związany z leczeniem.
Nasze badanie ma kilka ograniczeń. Czas rozpoczęcia leczenia nerkozastępczego nie był ściśle ustandaryzowany w protokole badania, chociaż wykluczaliśmy pacjentów, u których inicjacja terapii była nadmiernie opóźniona. Obecnie nie ma zgody co do optymalnego czasu rozpoczęcia wspomagania czynności nerek u pacjentów w stanie krytycznym, 15,28 oraz w praktyce zaobserwowano znaczne różnice między poszczególnymi instytucjami i wewnątrz nich. Mężczyźni byli nadreprezentowani w badanej populacji, częściowo dlatego, że 25% pacjentów było zapisanych do ośrodków medycznych VA, gdzie populacja pacjentów jest głównie męska. Jednak badania epidemiologiczne wykazały zwiększoną częstość występowania ostrego uszkodzenia nerek u mężczyzn w porównaniu z kobietami; mężczyźni stanowią od 59 do 64% przypadków ciężkiego ostrego uszkodzenia nerek u pacjentów w stanie krytycznym.9,29
Wykluczenie pacjentów z zaawansowaną przewlekłą chorobą nerek może również ograniczyć uogólnienie wyników badania. Chociaż pacjenci z przewlekłą chorobą nerek, u których występuje ostre uszkodzenie nerek stanowią znaczną część osób z ostrym uszkodzeniem nerek wymagających terapii nerkozastępczej, wyłączyliśmy takich pacjentów, ponieważ badania epidemiologiczne sugerują, że mają one wyraźną historię naturalną, charakteryzującą się niższą śmiertelnością i mniejszą śmiertelnością. częste odzyskiwanie funkcji nerek w porównaniu z pacjentami bez pierwotnej przewlekłej choroby nerek.25 Ze względu na wykluczenie z badania, niewłaściwe może być ekstrapolowanie naszych wyników na osoby, u których rozwija się ostre uszkodzenie nerek w kontekście przewlekłej nerki o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego choroba.
Podsumowując, nasze badanie wskazuje, że strategia intensywnego leczenia nerek u pacjentów w stanie krytycznym z ostrym uszkodzeniem nerek nie zmniejsza śmiertelności, przyspiesza regenerację czynności nerek ani nie zmienia częstości niewydolności narządów nienerkowych w porównaniu z mniej intensywnym schematem leczenia podobnym do Zwykłe praktyki opiekuńcze.25 Wyniki te nie sugerują, że dawka terapii nerkozastępczej nie jest ważna u pacjentów w stanie krytycznym z ostrym uszkodzeniem nerek Mniej intensywna strategia leczenia w ramach naszego badania dostarczyła dawkę terapii zastępczej nerkami, która przewyższała standardową terapię, szczególnie w przypadku hemodializy przerywanej30. Jednakże nasze wyniki sugerują, że wyniki nie ulegają poprawie dzięki częstemu podawaniu hemodializom pacjentom stabilnym hemodynamicznie trzy razy w tygodniu, przy osiągnięciu docelowej wartości Kt / Vurea od 1,2 do 1,4 na leczenie lub kontynuowaniu leczenia nerkozastępczego u pacjentów niestabilnych hemodynamicznie przy natężeniu przepływu ponad 20 ml na kilogram na godzinę. Inne strategie leczenia będą konieczne, aby zmniejszyć śmiertelność u pacjentów w stanie krytycznym z ostrym uszkodzeniem nerek.
[podobne: oczyszczanie jelit domowe sposoby, miniimplanty, neoplazja ]

Powiązane tematy z artykułem: miniimplanty neoplazja oczyszczanie jelit domowe sposoby