Intensywne obniżenie ciśnienia krwi u pacjentów z ostrym krwotokiem mózgowym ad 8

Test interakcji nie był jednak znaczący, a dokładność szacunków dotyczących względnego ryzyka jest zbyt szeroka, aby można było sformułować ostateczne wnioski. Okno rekrutacyjne zostało przedłużone podczas badania na podstawie dowodów na to, że intensywne obniżenie skurczowego ciśnienia krwi może być korzystne dla uczestników, którzy byli leczeni między 3 a 4,5 godziną po wystąpieniu objawów. Zależna od czasu utrata korzyści z intensywnego obniżenia skurczowego ciśnienia krwi u uczestników, którzy zostali zwerbowani od 3 do 4,5 godziny po wystąpieniu objawów, jest możliwa, chociaż nie zaobserwowano tego w analizie podgrupy w badaniu INTERACT2.5. Stosunkowo wysoki odsetek Uczestników z Azji rekrutowano w naszym badaniu, chociaż odsetek ten był niższy niż w badaniu INTERACT2. Jednak nie było znaczącej różnicy w efektach leczenia między pacjentami azjatyckimi a pacjentami spoza Azji w naszym badaniu lub pomiędzy rekrutowanymi w Chinach i rekrutowanymi w innych krajach w INTERACT2.5.
Nasza próba obejmowała wstępne zastosowanie dożylnych leków przeciwnadciśnieniowych w celu zapewnienia terminowej zgodności z istniejącymi wytycznymi 16, ale strategia ta mogła ukryć skuteczność interwencji próbnej. Obserwowana stopa zgonu lub niepełnosprawności po 3 miesiącach w grupie leczonej standardem (37,7%) była niższa niż wartość przewidywana w projekcie badania na podstawie wcześniejszej literatury (60%). odsetek pacjentów o korzystnej charakterystyce na początku badania (np. 56% pacjentów miało wyjściowy wynik 15 punktów GCS) mógł nadać predyspozycję do korzystnego wyniku w naszej próbce niezależnie od leczenia (efekt sufitu), co utrudniało korzystny efekt intensywnego obniżenia skurczowego ciśnienia krwi w tym badaniu6. Wysoki odsetek korzystnych wyników mógł również wynikać z monitorowania i standaryzacji intensywności opieki medycznej zapewnianej w każdym miejscu oraz niskiej stopy wycofywania opieki wśród uczestników rekrutowanych w badaniu (w porównaniu do 34% poza próbami klinicznymi) .21
Istniało kilka kluczowych różnic między procesem INTERACT2 i ATACH-2. Szacuje się, że 41% uczestników INTERACT2 przeszło randomizację 4 lub więcej godzin po wystąpieniu objawów, podczas gdy wszyscy uczestnicy badania ATACH-2 przeszli randomizację i zostali poddani leczeniu w ciągu 4,5 godziny po wystąpieniu objawów. W badaniu INTERACT2,5 tylko 48% z 2839 uczestników poddano randomizacji z początkowym skurczowym ciśnieniem krwi 180 mm Hg lub więcej, podczas gdy wszyscy uczestnicy badania ATACH-2 mieli początkowe skurczowe ciśnienie krwi wynoszące 180 mm Hg lub więcej. Pierwotna niewydolność leczenia wystąpiła u 66% uczestników w ciągu godziny po randomizacji w badaniu INTERACT2 oraz u 12,2% pacjentów w grupie intensywnego leczenia w ciągu 2 godzin po randomizacji w badaniu ATACH-2.
W naszym badaniu średnie minimalne skurczowe ciśnienie krwi w pierwszych 2 godzinach po randomizacji wynosiło 128,9 mm Hg w grupie intensywnego leczenia i 141,1 mm Hg w grupie leczonej standardem. W badaniu INTERACT2 średnie skurczowe ciśnienie krwi wynosiło 150 mm Hg w pierwszej godzinie w grupie intensywnego leczenia i 164 mm Hg w grupie leczonej standardowo
[więcej w: szyszynka dmt, kwasowa erozja szkliwa, flebolity ]

Powiązane tematy z artykułem: flebolity kwasowa erozja szkliwa szyszynka dmt