grzbiet stopy

Szczegółowo sprawy przedstawiają się następująco. U Canidae – t. dostopowa po odejściu od t. udowej, tj. mniej więcej na wysokości połowy uda, zmierza ku goleni, dzieląc się tutaj na dwie gałęzie końcowe. Są to : gł. grzbietowa i gł. podeszwowa. – gł. grzbietowa(r. dorsalis a. saphenae) udaje się na grzbiet stopy, dzieląc się tam na trzy – t t. śródstopowe grzbietowe powierzchowne (aa. metatarseae dors. Superfic), ciągnące się wzdłuż przestrzeni międzykostnych. W pobliżu nasad . palców tt. śródstopowe przechodzą w -tt. palcowe wspólne grzbietowe (aa. digit. comm, dors. ), z których każda ulega niebawem podziałowi na dwie – tt. grzbietowe palcowe właściwe(aa. digit. propriae dors. ), udające się do. powierzchni stycznych dwóch sąsiadujących palców. gł. podeszwowa t. dostopowej (r. plantarie a. saphenae) dopuszcza się na stopę dośrodkowo od guza piętowego, oddając na podpodeszwowej stępu – t. podeszwową boczną(a. plantarie lat. ) i t. podeszwową przyśrodkową (a. planearis med. ), które, zespoliwszy się ze sobą, tworzą razem łuk podeszwowy bliższy (arcus plantaris proximalis). [patrz też: kwasowa erozja szkliwa, pytania na rozmowe kwalifikacyjna, szyszynka dmt ]

Powiązane tematy z artykułem: kwasowa erozja szkliwa pytania na rozmowe kwalifikacyjna szyszynka dmt