galezie koncowe

Siłą rzeczy zachowanie się t. piszczelowej tylnej musi przedstawiać się odmiennie u Equidae. U Equidae t. piszczelowa tylna po przedostaniu się na powierzchnię podeszwową stępu dzieli się na dwie, symetrycznie położone, gałęzie końcowe: – t. podeszwową przyśrodkową (a. plantarie med. ) i -t. podeszwową boczną(a. plantaris lat. ). Obydwie te gałęzie podążają dalej, przyjmując nazwę – t. śródstopowej podeszwowej powierzchownej przyśrodkowej (a. plantarie superfic. med. ) oraz – t. śródstopowej podeszwowej powierzchownej bocznej (a. metatarsea nlantaris superfic. lat. ) i uchodząc do – t t. palcowych (aa. digitales). [patrz też: trzaskające biodro, syndrom sztokholmski w związku, rektoskopia czy boli ]

Powiązane tematy z artykułem: rektoskopia czy boli syndrom sztokholmski w związku trzaskające biodro