Dziedziczne mutacje genów naprawczych DNA u mężczyzn z przerzutowym rakiem prostaty ad 6

W badaniu raka gruczołu nazębnego w Cancer Genome, w którym wzięło udział 499 mężczyzn, dla których dostępne były sekwencjonujące dane z całego zarodka, 23 mężczyzn (4,6%) miało mutacje w genach naprawy DNA (p <0,001 dla porównania z chorobą przerzutową) . Ponadto, 6 mężczyzn żyło w polimorfizmie BRCA2 K3326 *, C-końcowym skróconym wariancie, mało prawdopodobne, aby wiązało się to z predyspozycją do raka prostaty. [30] Należy zauważyć, że aby sprostać wymogom Atlas genomu raka, większość guzów miała wysoką charakterystyka ryzyka: 90% było stadium klinicznym T2c lub wyższym, a 91% raków miało wynik Gleasona wyższy niż 6, co znacznie przekracza około 30% raków z wynikiem Gleason wyższym niż 6, który odnotowano wśród mężczyzn, których rak zdiagnozowano przez badanie przesiewowe.31-33 Domniemane mutacje patogenetyczne w genach naprawy DNA zidentyfikowano u 2 z 45 mężczyzn (4%), którzy mieli raka z wynikiem Gleasona 6, u 9 z 249 mężczyzn (4%), którzy mieli raka z wynik Gleasona 7 i 12 z 205 mężczyzn (6%), którzy mieli raka z wynikiem Gleasona 8, 9 lub 10 (P = 0,37 dla trendu). Czterech spośród 162 mężczyzn (2%) z miejscowymi guzami o niskim i średnim stopniu ryzyka oraz 19 z 337 mężczyzn (6%) z miejscowymi nowotworami wysokiego ryzyka, zgodnie z klasyfikacją według kryteriów National Comprehensive Cancer Network, 34 miało DNA linii płciowej- naprawcze mutacje genów (Tabela 1). Szanse na mutacje genów naprawy DNA występujące u mężczyzn z przerzutowym rakiem prostaty różniły się istotnie w porównaniu z mężczyznami z miejscowymi guzami o niskim lub średnim stopniu ryzyka (iloraz szans, 5,3, 95% CI, 1,9 do 20,2; p <0,001). ) lub wśród osób z guzami wysokiego ryzyka (iloraz szans, 2,2; 95% CI, 1,3 do 4,0; P = 0,002) (tabela S6 w dodatkowym dodatku). Podobnie jak u mężczyzn z przerzutowym rakiem gruczołu krokowego, nie było związku między obecnością mutacji w linii płciowej w genie naprawy DNA a wiekiem w momencie rozpoznania u potomstwa w wieku od 60 do 60 lat (P = 0,28) lub u Hiszpanie w porównaniu do innych ras (P = 0,39). Mutacje linii komórkowej w genach naprawy DNA w populacji
Aby oszacować częstości występowania mutacji w genach linii płciowej w genach naprawy DNA, przeanalizowaliśmy dane exome zebrane z 53 105 osób włączonych do konsorcjum Exome Aggregation. Wykluczono dane od osób z rakiem, które zostały włączone do badań nad atopowym genomem nowotworu, których włączenie mogłoby doprowadzić do porównania z mężczyznami z rakiem prostaty. Szanse na jakąkolwiek szkodliwą mutację genu naprawy DNA obecnego u mężczyzn z przerzutowym rakiem gruczołu krokowego różniły się znacząco od szans w populacji Konsorcjum Agregacji Exome (iloraz szans, 5,0, 95% CI, 3,9 do 6,3; P <0,001); podobny wynik uzyskano, gdy wykluczono mężczyzn z poprzednio zgłoszonej serii przypadków (iloraz szans, 5,2, 95% CI, 4,0 do 6,8, P <0,001) (tabela S5 w dodatkowym dodatku). Względne ryzyko mutacji w poszczególnych genach naprawy DNA u mężczyzn z przerzutowym rakiem gruczołu krokowego, w porównaniu z mężczyznami w populacji Konsorcjum Agregacji Exome, było znaczne i wahało się od 18,6 (95% CI, 13,2 do 25,3, P <0,001) w przypadku BRCA2 do 3,1 (95% CI, 1,5 do 5,6; P = 0,002) dla CHEK2 (Tabela 2).
Dyskusja
Odziedziczone i nabyte defekty naprawy uszkodzeń DNA są kluczowymi mechanizmami w powstawaniu nowotworów złośliwych
[podobne: syndrom sztokholmski w związku, salubris bielawa, talasemia objawy ]

Powiązane tematy z artykułem: salubris bielawa syndrom sztokholmski w związku talasemia objawy