Blona kosmówkowa

Błona kosmówkowa ma zazwyczaj kształt owalny, ku przodowi przechodzi w zgrubiałą – błonę móżdżkową tylną (velum. medullare post. ), prowadzącą do móżdżku, a w tyle ulega przewężeniu, kończąc się ostrym – zaworem(obex). Od zaworu ciągnie się ku tyłowi po powierzchni grzbietowej rdzenia przedłużonego płytki – rowek pośrodkowy grzbietowy (sulcus med. dors. ), stanowiący przedłużenie równoimiennego rowka rdzenia kręgowego. Z boku błona kosmówkowa jest ograniczona przez podłużne nabrzmienie –powrózek smukły (funiculus gracilis), któremu towarzyszy położony bardziej bocznie – powrózek klinowaty (funiculus cuneatus). Ku tyłowi obydwa te powrózki przechodzą bez wyraźnej granicy w -powrózek grzbietowy (funiculus dorsaiis) rdzenia, o którym była już mowa. Ku przodowi wspomniane powrózki łączą się, tworząc wałeczkowaty utwór, zwany – ramieniem opuszkowym móżdżku, gdyż przez to ramię przechodzi większość szlaków, łączących móżdżek z rdzeniem kręgowym i z rdzenie mózgowiem ter u poszczególnych ssaków. U Carnirora i u Artiodactyla t. krzyżowa środkowa jest dość dobrze wykształcona, ciągnie się po pow. brzusznej k. krzyżowej i na poziomie pierwszego kręgu ogonowego przechodzi w t. ogonowa (a. coccygea). Po drodze t. krzyżowa środkowa oddaje szereg głł. krzyżowych bocznych (rr. sacrales lat. ), wysyłających b) – t. podbrzuszna (a. hypogastrica), zaopatrująca w krew trzewia miednicy. [patrz też: syndrom sztokholmski w związku, szczepionka błonica tężec krztusiec, szyszynka dmt ]

Powiązane tematy z artykułem: syndrom sztokholmski w związku szczepionka błonica tężec krztusiec szyszynka dmt