Analizy korelacji immunologicznej w teście na skuteczność szczepionki przeciwko HIV-1 AD 2

Opierając się na wcześniejszych pracach, konsorcjum przeprowadziło dwustopniową ocenę odpowiedzi przeciwciał wywołanych szczepionką, wrodzonych odpowiedzi immunologicznych i komórkowej odpowiedzi immunologicznej. Najpierw, 17 typów testów wybrano spośród 32 typów testów pilotażowych na podstawie odtwarzalności , zdolność wykrycia odpowiedzi poszczepiennych i unikalność wykrytych odpowiedzi, z których wybrano 6 pierwotnych zmiennych testu. Po drugie, wybrane testy w analizach podstawowych (6 testów) i analizach wtórnych (152 testy) przeprowadzono na kriokonserwowanych próbkach krwi od szczepionek, którzy zostali zarażeni (przypadkowi pacjenci) i na dopasowanym do częstotliwości zestawie próbek od niezakażonych szczepionek (grupy kontrolne) do określić związek zmiennych odpowiedzi immunologicznej z ryzykiem zakażenia HIV-1. Metody
Procedury badania
Case-Control Sampling Design
Rysunek 1. Rysunek 1. Wybór próbki do badania Case-Control. Pacjenci włączeni do badania RV144 byli szczepieni w tygodniach 0, 4, 12 i 24, a odpowiedzi immunologiczne w 26 tygodniu były oceniane jako korelaty immunologiczne ryzyka infekcji. Pacjentów po szczepieniu udokumentowano, że nie mieli zakażenia HIV-1 w 24 tygodniu i jako później otrzymali diagnozę zakażenia. Odbiorcy szczepionek, którzy służyli jako grupa kontrolna, zostali wybrani spośród stratyfikowanej losowej próbki biorców szczepionek, których udokumentowano jako nie zakażonych HIV-1 podczas ostatniej wizyty studyjnej, po 42 miesiącach. Spośród 7010 niezakażonych HIV niezaszczepionych kontrolnych kwalifikujących się do próby kontrolnej przypadku, tylko te, dla których próbki komórek jednojądrzastych (PBMC) w osoczu i krwi obwodowej (PBMC) były dostępne we wszystkich późniejszych punktach czasowych i które nie były częścią poprzednich kohort do testowania immunogenności ( 6899 pacjentów). W przypadku biorców szczepionek, którzy zostali włączeni do próby, pokazano 6 warstw z lub więcej pacjentami z przypadkami; pozostałe warstwy zawierały 0 pacjentów i 111 kontroli. Wszystkie testy humoralne przeprowadzono w próbkach osocza od wszystkich pacjentów i wszystkich grup kontrolnych (wiersz A). Brak danych dotyczących wewnątrzkomórkowego barwienia cytokin przez PBMC (wiersz B) u 15% pacjentów (ze względu na problemy z kontrolą jakości testu, w tym nieprawidłową partię próbek u 24 pacjentów i wysokie wartości dla kontroli negatywnej testu w 18). Dane dotyczące testu wielowarstwowej kulki (Luminex) PBMC (wiersz C) nie były dostępne dla 13% pacjentów (ze względu na wysokie wartości dla kontroli negatywnej testu u 36 pacjentów). Inj oznacza iniekcję szczepionką lub placebo i kohortę PP na protokół (tj. Pacjenci, którzy otrzymali wszystkie cztery wstrzyknięcia, jak opisano wcześniej4).
Pacjenci uczestniczący w badaniu RV144 byli szczepieni w tygodniach 0, 4, 12 i 24, a odpowiedzi immunologiczne w 26 tygodniu oceniano jako korelaty immunologiczne ryzyka zakażenia4 (Figura 1)
[przypisy: oczyszczanie jelit domowe sposoby, badanie urodynamiczne cena, kwasowa erozja szkliwa ]

Powiązane tematy z artykułem: badanie urodynamiczne cena kwasowa erozja szkliwa oczyszczanie jelit domowe sposoby