Acetylocholin

Nie tylko Jednak układ nerwowy jest czynnikiem wpływającym na rozszerzenie naczyń. Niewątpliwie- wchodzi tu w grę jeszcze histamina zmagazynowana poprzednio, którą wyzwalają różne komórki i tkanki. Jest ona w drugiej fazie spadku ciśnienia krwi czynnikiem zasadniczym, a odbicie tego może być eozynofilia we krwi, występująca we wstrząsie. Dziś bowiem można uważać, że eozolnofile zawierają dużo histaminy są tymi elementarni, które mogą wiązać nadmiar powstałej w ustroju, może się również- wyzwalać większej ilości pod wpływem acelocholiny. wyzwalanej z podrażnionych zakończeń nerwu -błędnego, które ze swej strony wywołują eozynofilię. Acetylocholina jest również ciałem rozszerzającym naczynia, dlatego też skojarzenie nerwowe i humoralne w zjawisku rozszerzenia naczyń nie da się od siebie rozdzielić. [patrz też: symfonia piękna opole, przeglądarka skierowań do sanatorium, pytania na rozmowe kwalifikacyjna ]

Powiązane tematy z artykułem: przeglądarka skierowań do sanatorium pytania na rozmowe kwalifikacyjna symfonia piękna opole